usposabljanja, spopolnjevanja in coaching za večjo učinkovitost
tangens
Terminologija

Terminologija

Webinar (spletni seminar)

običajno traja med 30 in 45 minut, udeleženci lahko vplivajo na vsebino seminarja preko klepetalnice in v primeru manjše skupine tudi s pomočjo mikrofona. Izvajalec je pretežno v vlogi predstavitelja, občasno tudi v vlogi moderatorja.

Spletna delavnica

traja od 2 do 4 pedagoške ure (z motiviranimi udeleženci tudi dlje), namenjena je manjšemu številu udeležencev, ki aktivno sodelujejo v plenarnih aktivnostih in v aktivnostih, ki potekajo v sobah za ločene sestanke. Izvajalec je v vlogah predstavitelja, moderatorja in facilitatorja.

Pogoja za udeležbo sta spletna kamera in mikrofon.

Predavanje

je govorno podajanje vsebinsko zaokrožene strokovne snovi. Zanj je značilna enosmerna komunikacija: izvajalec (predavatelj, predstavitelj) pretežno govori in občasno odgovarja na vprašanja; udeleženci pretežno poslušajo, nekateri postavljajo predavatelju vprašanja. Primerno je za predstavitve novih vsebin. Učinkovito je, če traja do 20 minut.

Seminar

je skupek organiziranih predavanj, z vmesnimi razpravami. Še vedno prevladuje izvajalec (predavatelj), ki med predavanji razpravlja z udeleženci. Primeren je za udeležence, ki že imajo nekaj predznanja in želijo svoje znanje poglobiti ali ga spopolniti. Običajno trajajo od 4 – 8 pedagoških ur (z odmori po 2 pedagoških urah).

Tečaj

(računalniški, angleščine, za vaditelje ipd.) je preplet organiziranih predavanj in vaj, ki navadno omogoča določeno usposobljenost. Ponuja teoretična znanja in priložnosti za razvoj kompetenc, spretnosti ter veščin. Dejavnosti izvajalca (trenerja, inštruktorja, coacha, voditelja) in dejavnosti udeležencev so približno uravnotežene. Primeren je za uvajanje novozaposlenih in izkušenejših sodelavcev, ki bodo opravljali drugačna dela. 

Delavnica

(dejavnica, workshop) je dogodek, na katerem poteka organizirano obdelovanje kakega področja s prevladujočo aktivno dejavnostjo udeležencev. Izvajalec je prežno v vlogi moderatorja in facilitatorja, sejanje je običajno namenjeno dajanju navodil in razlagi metod ter tehnik dela. V organizacijah se delavnice običajno uporabljajo za vplivanje na spremembo odnosa do dela (varstvo pri delu, gospodarnost, okolje) ali odnosa do ljudi (zunanjih in notranjih strank) in za reševanje problemov (prevelik izmet, neskladnost proizvodov ipd.).