usposabljanja, spopolnjevanja in coaching za večjo učinkovitost
tangens
Korak naprej od webinarjev

Korak naprej od webinarjev

Ste prerasli webinarje in pasivno spremljanje dogajanja na zaslonu?

Iščete čimboljši približek učnim delavnicam v živo?

Želite, da bi bili v središču udeleženci in ne predavatelj?

Preizkusite interaktivne spletne delavnice (Interaktivne webiworke*).

Delavnice temeljijo na modelu: “Dejavnost izvajalca – dejavnost udeležencev”™.

Miranovi prispevki so kratki in interaktivni. Pri tem si pomaga s tremi kamerami, ki omogočajo tri zorne kote na dogajanje. Poglejte 40 sekundni video:

Njegove spletne delavnice v največji možni meri izkoriščajo interaktivne možnosti, ki jih ponujajo spletna orodja, kot so Zoom, Cisco Webex in MS Teams. Poglejte 25 sekundni video:

Dejavnosti udeležencev so lahko:

 • delo v parih ali v majhnih skupinah v sobah za ločene sestanke (Breakout Rooms),
 • samostojno delo (zapis lastnih idej, odgovori na vprašanja, izpolnjevanje anket in kvizov …),
 • igre vlog (komunikacija s stranko, sodelavcem, podrejenim …),
 • simulacije vodenja pogovora s posameznikom ali s skupino,
 • poročanja in predstavitve.

Spodaj je Izsek scenarija spletne delavnice:

 • par minut z Miranom – obdelava določene teme
 • delo v skupinah (Breakout Rooms)
 • poročanje o delu v sakupinah
 • par minut z Miranom – obdelava določene teme
 • izpolnjevanje ankete
 • vrednotenje rezultatov ankete
 • par minut z Miranom – obdelava določene teme
 • delo v parih (Breakout Rooms)
 • poročanje o delu v parih
 • ogled videoposnetka Video Artsovega učnega filma **
 • samostojen zapis ugotovitev
 • delo v skupinah
 • poročanje itd.

Za konec najpomembnejše: vsaka izvedba je butična (prilagojena naročniku).

Opombe:

* Miranova skovanka (logika webinar = web seminar, webiwork = web workshop

** Odlomki Video Artsovih učnih filmov – povezava na seznam učnih filmov, ki jih uporabljamo.

Za klic pritisnite: 041-621-689