usposabljanja, spopolnjevanja in coaching za večjo učinkovitost
tangens
Službe za izobraževanje in IC

Službe za izobraževanje in IC

Mar ni dober občutek, ko vidiš učinke svojih prizadevanj? Sodelavce, ki rastejo in se razvijajo …

Sodobni trendi

na področju razvoja kadrov so:

 • prepoznavanje in razvoj talentov
 • učenje in razvoj zaposlenih
 • zavzetost in motiviranost zaposlenih in
 • vse, kar je povezano z delom na daljavo.

Nudimo pomoč:

 • pri uresničevanju vaših ciljev s kakovostno izvedbo usposabljanj in spopolnjevanj;
 • pri ugotavljanju potreb po usposabljanjih in spopolnjevanjih;
 • pri izbiri primernih usposabljanj in spopolnjevanj;
 • pri merjenju in vrednotenju učinkov usposabljanj in spopolnjevanj.

Kakovostna izvedba

Posameznikom …

… lahko ponudite:

Zaključenim skupinam …

… ponudite program po meri (sporočite nam svoje želje) ali

izberite med že pripravljenimi programi Stiki in dotiki:

 • o lažjem, hitrejšem in boljšem opravljanju lastnega dela;
 • o učinkovitem delu z ljudmi (navzdol, navzgor, počez, s strankami);
 • o prenosu znanj in spretnosti (za mentorje, notranje predavatelje in inštruktorje).

Vse programe izvaja Miran Morano. Za večje skupine ali za obsežnejše programe oblikujemo posebno ekipo.

Za vsak program lahko pripravimo enourno brezplačno predstavitev za testno skupino, ki bi jo sestavljali vi in vaši sodelavci. Tako boste najlažje ocenili primernost izvajalca in primernost posameznega programa.

Blizu tudi od daleč.

V času morebitne nove “koronakrize” je pomembno ostati v stiku s sodelavci, ki delajo doma ali pa so na čakanju.

Za zaključene skupine vaših sodelavcev lahko organizirate spletne delavnice in spletne seminarje. Vsakega od naših programov lahko prilagodimo vašim potrebam. Miranovi spletni dogodki so interaktivni, dinamični, zanimivi in uporabni. Vaši sodelavci bodo aktivni in zadovoljni.
Posameznim sodelavcem lahko ponudite izbor iz naše ponudbe za posameznike.

Oblike izvedb

Glede oblike izvedbe se lahko odločite za:

 • spletne dogodke: spletne delavnice (webiworke) in spletne seminarje (webinarje) Več …
 • predavanja, ki udeležencem omogočajo pridobivanje informacij o določenem področju;
 • seminarje, ki jim (v primerjavi s predavanji) omogočajo več dvosmerne komunikacije in obravnavanje specifičnih problemov;
 • tečaje in učne delavnice, v katerih bodo na raznovrstne načine predelovali obravnavana sporočila in jih spreminjali v veščine;
 • šolo (niz delavnic, kombiniranih s samoizobraževanjem in uvajanjem sprememb v svoji organizacijski enoti);
 • moderiran proces reševanja težav pri delu.

Poglejte še Pristop.

Želite več informacij?

Za takojšnji klic pritisnite: 041-621-689