usposabljanja, spopolnjevanja in coaching za večjo učinkovitost
tangens
Zeleno izobraževanje

Zeleno izobraževanje

SLO-zastava

Pred kratkim sem se udeležil Temeljnega usposabljanja za trajnostni razvoj na Andragoškem centru Slovenije. Moja seminarska naloga je bila ocena trajnostnega obnašanja pri izvajanju izobraževanj. Najbolj zanimiv je bil izračun porabe papirja: v lanskem letu sem samo z gradivi za udeležence in flipchart papirji porabil (ali povzročil porabo) skoraj četrt tone papirja!

Poiskal sem podatke o proizvodnji papirja in ugotovil, da za tono papirja potrebujejo 2-3 tone lesa, 4.000 kW energije in med 25-100 tisoč litri vode. To me je spodbudilo k razmišljanju o bolj trajnostnih rešitvah.

Ena od njih je odločitev, da bom zmanjšal količino natisnjenega gradiva za udelešence. Če berete te vrstice, ste prejeli gradivo v digitalni obliki (pdf format) in vas je zamikalo, da bi ga natisnili. Predlagam, da ga pustite v digitalni obliki. Na delavnici boste prejeli nekaj natisnjenih delovnih listov, ki vam bodo pomagali pri učinkovitejšem sodelovanju. Če pa ste tudi delovne liste prejeli po e-pošti, jih natisnite in prinesite s sabo, ker jih boste potrebovali.

Morda vam bo k večji organiziranosti pomagala moja izkušnja. V mapi Moji dokumenti imam mapo e-gradiva v katero shranjujem digitalna gradiva. Mapa e-gradiva ima še več podmap (nekaj primerov: Čas, Konflikti, Krizno vodenje, Motivacija, Odnosi, Psihologija, Timsko delo) in kazalo. Kazalo je enostavna Wordova datoteka, v katero vpišem vsako digitalno gradivo in nekaj ključnih besed o vsebini, ki mi pomagajo pri iskanju želenih besedil.

Če vseeno želite natisniti e-gradivo, ki je zaščiteno z geslom, vtipkajte: vseenonatisni.

————————-

US_UK_flag_col_v40

I’ve recently attended Basic Training for Sustainable Development.  My project was to assess the sustainable performance of my trainings. The most interesting was the amount of paper used at training sessions:  last year I have consumed (or caused consumption) of almost a quarter of a ton of paper!

I learned that manufacturing one tonne of paper requires 2-3 tons of wood, 4,000 kW of energy and between 25 – 100 thousand liters of water. This prompted me to think about a more sustainable solutions.

One of them is a decision to reduce the amount of printed materials for the participants. If you are reading these lines, you have received some text  in a digital form (pdf format). The decision whether you will print it is yours. I suggest that you think about the environment and leave it in digital form. At the workshop you will receive some printed worksheets that will help you participate.

Maybe you can learn from my experiences. I have some kind of “digital library”. My Documents folder has  a subfolder called  e-library. There are folders named by topics (some examples: Time Management, Conflicts, Crisis Management, Motivation, Relationships, Psychology, Teamwork) and index.doc. Index.doc is a simple Word document which contains all e-materials with a few key words about the material that helps me find the desired text.

If you still want to print the file which is password protected, type: printitanyway.