Veščine sporazumevanja s kupci in s strankami

| 14:33

 

Opomba:

Spodaj opisani program lahko prilagodimo različnim vrstam strank: strankam v trgovinah z živili, v trgovinah z neživili (s tehničnim blagom, s tekstilom, s kozmetiko ipd.), strankam v uradih (za uradnike na občinah in upravnih enotah), strankam na terenu (za inšpektorje, svetovalne službe, pomoč na domu ipd.), strankam v zdravstvenih domovih, bolnišnicah, domovih za starejše – skratka vašim strankam.

 • Reševanje pritožb in reklamacij
  • kaj lahko storimo za boljše poslušanje?
  • kako stranki pokažemo, da se zavedamo njenega problema?
  • kako rešujeva probleme drug z drugim in drug ob drugem?
  • zakaj so povratne informacije pomembne in kako jih dobimo?
  • kako spremenimo strankino zmotno menje ali stališče?
  • kako lahko stranko prepričamo, da sprejme neprijetno odločitev
 • Kako ravnati, ko stranka vztraja pri svojem
 • Študije primerov, igra vlog in simulacije.

…………………………………..

Želite več informacij?

Želite program po svojih željah?

Pregled vseh programov.

seminarji in delavnice za vodenje, delo s strankami, nastopanje in poučevanje
Tangens | Tbilisijska 116 | SI 1000 Ljubljana | info@tangens.si | (01) 423-01-94 | 041-621-689 | Oblikovano z ljubeznijo | © Tangens, d.o.o.

Opozorilo: piškotek na delu! Prejeli ste varnega in koristnega. O piškotku. Navodilo za izbris.

Na vrh strani