Usposabljanje za usposabljanje (Train the Trainer)

| 14:40

Cilji:
Udeleženci bodo:

 • izdelali načrt za izvedbo učinkovitega usposabljanja na svojem strokovnem področju;
 • demonstrirali učinkovito rabo učnih pripomočkov in veščin interaktivnega usposabljanja;
 • sestavili nazorna merila, s pomočjo katerih bodo lahko nenehno vrednotili in izboljševali svoja usposabljanja.

Vsebina:

 • Razlika med predavanjem in usposabljanjem
 • Zaporedje KP-DU (kratka predstavitev-dejavnost udeležencev)
 • Ugotavljanje potreb po usposabljanju
 • Oblikovanje ciljev usposabljanja
 • Izdelava scenarija usposabljanja
 • Veščine podajanja snovi
 • Tehnike za ohranjanje zbranosti in osredotočenosti
 • Oblikovanje vizualnih pripomočkov (powerpoint, delovni listi, plakati ipd.)
 • Uporaba učnih sredstev in pripomočkov
 • Interaktivnost usposabljanja
 • Navodila za dejavnosti udeležencev
 • Veščine izvajanja Kolbovega kroga izkustvenega učenja
 • Spremljanje dejavnosti udeležencev in nudenje pomoči pri delu
 • Veščine moderiranja poročanja, pogovora in razprave
 • Dajanje vrnitvenih sporočil o prispevku posameznika in skupine
 • Obvladovanje težavnih situacij in težavnega vedenja
 • Tehnike testiranja in vrednotenja znanja in spretnosti
 • Simulacije izsekov usposabljanja, snemanje z videokamero, dajanje in sprejemanje povratnih informacij o simulaciji (opcija)
 • Izdelava osebnega akcijskega načrta

Zgoraj opisani program traja 16 pedagoških ur. Izvedemo ga lahko v dveh, treh ali štirih dnevih.

Če je v program vključeno tudi videosnemanje simulacij krajših delov usposabljanja, je število udeležencev omejeno na največ 8.

…………………………………..

Želite več informacij?

Želite program po svojih željah?

Pregled vseh programov.

seminarji in delavnice za vodenje, delo s strankami, nastopanje in poučevanje
Tangens | Tbilisijska 116 | SI 1000 Ljubljana | info@tangens.si | (01) 423-01-94 | 041-621-689 | Oblikovano z ljubeznijo | © Tangens, d.o.o.

Opozorilo: piškotek na delu! Prejeli ste varnega in koristnega. O piškotku. Navodilo za izbris.

Na vrh strani