Usposabljanje za usposabljanje (UzU)

| 19:55

 

Ključni namen UzU

Ključni namen UzU je usposobiti strokovnjake brez pedagoško-andragoške izobrazbe za samostojno načrtovanje in prilagodljivo izvajanje dinamičnih, interaktivnih usposabljanj.

 

Predstavitev modulov UzU

Usposabljanje bo potekalo v treh modulih:

 1. modul: Dinamično in interaktivno usposabljanje
 2. modul: Priprava na dinamično in interaktivno usposabljanje
 3. modul: Obvladovanje težavnih situacij med usposabljanjem

 

——————

Dinamično in interaktivno usposabljanje

.

1. Cilji usposabljanja

Po usposabljanju bodo udeleženci zmožni:

 1. našteti in opisati temeljne tehnike učinkovitega poučevanja in pojasniti, kako jih lahko uporabijo v praksi;
 2. razčleniti veščine interaktivnega podajanja snovi in moderiranja razprave in razložiti, kako jih lahko uporabijo v praksi;
 3. izvajati dinamično in interaktivno usposabljanje.

 

2. Glavne vsebine:

 • Razlika med predavanjem in usposabljanjem, oziroma zakaj usposabljanje običajno spodleti
 • Proces učenja
 • Pomnjenje in pozabljanje
 • Kriteriji uspešnega usposabljanja, oziroma kako lahko izvajalec in udeleženci dosežejo učne cilje
 • Veščine interaktivnega podajanja snovi
 • kako organizirati vsebino v jasne in kratke prebavljive dele
 • kako nagovarjati čim več čutil udeležencev
 • postavljanje učinkovitih vprašanj
 • odmevanje (ponavljanje slišanega)
 • uporaba table (flipchart, pinwall)
 • Viri vhodnih informacij (trener, posamezni udeleženci, rezultat timskega dela, igre vlog in simulacije, študije primerov, A-V posnetki, 2D in 3D učni pripomočki)
 • Oblikovanje računalniške predstavitve za podporo pri podajanju snovi
 • Smrtni grehi oblikovanja računalniške predstavitve in kako se jim izognemo
 • Smrtni grehi uporabe računalniške predstavitve in kako se jim izognemo
 • Učinkovite učne metode pri delu z odraslimi:
  • metode za izmenjavo izkušenj
  • metode za hitro osvajanje novih vsebin
  • metode za ponavljanje in utrjevanje
 • Oblike dejavnosti udeležencev
  • kaj lahko udeleženci počnejo samostojno
  • kaj lahko udeleženci počnejo v parih
  • kaj lahko udeleženci počnejo v manjših skupinah
 • Možni načini predstavitev dela udeležencev in moderiranje njihovih predstavitev
 • Priprava 10 minutne simulacije izseka usposabljanja, snemanje z video kamero, dajanje in sprejemanje povratnih informacij
 • Izdelava osebnega akcijskega načrta za izvajanje usposabljanj.

 

3. Trajanje: 16 pedagoških ur, ko je v skupini 10 udeležencev.

4. Cena: 1.401,36 €, z 22% DDV 1.710,15 €.

 

————-

Priprava na dinamično in interaktivno usposabljanje

.

1. Cilji usposabljanja

Po usposabljanju bodo udeleženci zmožni:

 1. oblikovati program usposabljanja, ki bo temeljil na potrebah dela na letališču in na potrebah udeležencev;
 2. izdelati scenarij dinamični in interaktivnih učnih ur (učni načrt);
 3. pripraviti učinkovito učno gradivo.

 

2. Glavne vsebine:

 • Modeli, ki jih lahko uporabite pri pripravi dinamičnega in interaktivnega usposabljanja:
  • PDCA (Plan-Do-Check-Act or Adjust)
  • ADDIE (Analyze-Design-Develop-Implement-Evaluate)
  • SAM (Successive Approximation Model)
 • Kdo bodo udeleženci programa, s kakšnimi težavami se srečujejo ali se še bodo srečevali na delovnem mestu
 • Sestavine programa usposabljanja
 • Oblikovanje namena usposabljanja
 • Oblikovanje ciljev usposabljanja in opredelitev načina njihovega merjenja
 • Izbira ledotalilcev in drugih tehnik za oblikovanje skupine
 • Izbira virov “vhodnih” informacij
 • Izbira primernih učnih metod
 • Izbira metod vrednotenja usposabljanja
 • Oblikovanje scenarija poteka učne ure (učni načrt) – opredelitev zaporedja sestavin in njihovega trajanja
 • Plan B – kaj, če bo Plan A ogrožen?
 • Praktično delo – primer učne ure (povratna informacija MM in ostali udeleženci)
 • Oblikovanje učnih gradiv in delovnih listov za lažje sodelovanje na usposabljanju
 • Merila s katerimi lahko nenehno vrednotimo in izboljšujemo svoja usposabljanja.
 • Izdelava osebnega akcijskega načrta za pripravo usposabljanj.

 

3. Trajanje: 2 x po 4 pedagoške ure.

4. Cena: 721,76 €, z 22% DDV 880,54 €.

 

——————-

Obvladovanje težavnih situacij med usposabljanjem

.

1. Cilji usposabljanja

Po usposabljanju bodo udeleženci zmožni:

 1. razčleniti najpogostejše težavne situacije med usposabljanjem in pojasniti, kako jih lahko preprečijo, oziroma, kako jih lahko razrešijo, ko do njih pride;
 2. vaditi prilagajanje situacijam v skupini;
 3. vaditi odzivanje na težavno vedenje udeležencev usposabljanja.

 

2. Glavne vsebine:

 • Najpogostejše težavne situacije med usposabljanjem
 • Preventiva – kako in kdaj?
 • Kurativa – kaj lahko storimo, ko pride do posameznih težavnih situacij.
 • Spremljanje dogajanja v skupini in ustrezno odzivanje na dogajanje:
  • kako vem, da je potrebna sprememba metod dela
  • kako naj neopazno izpeljem spremembo metod dela
 • Težavne skupine:
  • Heterogena skupina z različnim predznanjem
  • Introvertirana, tiha skupina
  • Nemotivirana, negativna in odklonilna skupina
  • Pasivna skupina
 • Težavno vedenje udeležencev
  • negativizem
  • pritoževanje in negodovanje
  • zgovornost
  • odsotnost
  • razredni klovn
  • klepetanje (stranski pogovori)
 • Kdaj odgovoriti na vprašanje udeleženca in kdaj ga vrniti tistemu, ki ga je postavil ali ga odbiti k ostalim udeležencem
 • Kako ravnati, ko zaidem v časovno stisko.
 • Tehnične težave med usposabljanjem
 • Napotki za pripravo simulacij
 • Priprava dveh 3 minutnih simulacij težavnih situacij:
  • sprememba načina dela
  • odzivanje na težavno vedenje
 • Snemanje z video kamero, dajanje in sprejemanje povratnih informacij
 • Izdelava osebnega akcijskega načrta za odzivanje na težavne situacije med usposabljanjem.

 

3. Trajanje: 12 pedagoških ur, ko je v skupini 10 udeležencev

4. Cena: 1.061,76 €, z 22% DDV 1.295,35 €.

 

Cena za vse tri module v obsegu 36 pedagoških ur znaša 3.185,28 €, skupaj z 22 € DDV 3.886,04 €.

 

seminarji in delavnice za vodenje, delo s strankami, nastopanje in poučevanje
Tangens | Tbilisijska 116 | SI 1000 Ljubljana | info@tangens.si | (01) 423-01-94 | 041-621-689 | Oblikovano z ljubeznijo | © Tangens, d.o.o.

Opozorilo: piškotek na delu! Prejeli ste varnega in koristnega. O piškotku. Navodilo za izbris.

Na vrh strani