Usposabljanje pripadnikov generacije Y

| 20:21

Y generacija ima močno izraženo željo po priznanju. V predavalnicah in učilnicah ne prenesejo pokroviteljskega in avtokratskega pristopa. Izvajalec usposabljanja se nahaja pred velikim izzivom:

“Kako naj vplivam na pripadnike Y generacije, da bodo imeli občutek moči in potlačili svoje trenutne želje?”

Splošen namen usposabljanja:

Olajšati izvajalcem usposabljanja obvladovanje medgeneracijskih razlik.

Cilji:

  • opisati obnašanje pripadnikov generacije Y v procesu usposabljanja;
  • analizirati svoj prevladujoč slog usposabljanja in opredeliti morebitne konfliktne situacije s pripadniki Generacije Y;
  • našteti možnosti s katerimi dosežemo, da imajo udeleženci usposabljanja občutek, da odločajo o poteku usposabljanja
  • uporabiti 3×3 veščine motiviranja med izvajanjem usposabljanja
  • oblikovati sestavine za izdelavo osebnega akcijskega načrta.

…………………………………..

Želite več informacij?

Želite program po svojih željah?

Pregled vseh programov.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

seminarji in delavnice za vodenje, delo s strankami, nastopanje in poučevanje
Tangens | Tbilisijska 116 | SI 1000 Ljubljana | info@tangens.si | (01) 423-01-94 | 041-621-689 | Oblikovano z ljubeznijo | © Tangens, d.o.o.

Opozorilo: piškotek na delu! Prejeli ste varnega in koristnega. O piškotku. Navodilo za izbris.

Na vrh strani