Usposabljanje inštruktorjev in internih predavateljev (Train the Trainer)

| 06:07

test10zadnja
Nimate denarja za zunanje predavatelje in želite usposobiti lastne  strokovnjake, da bodo svoje znanje prenašali drugim?
Ste bili na kakšnem izobraževanju in od vas pričakujejo, da pridobljeno znanje prenesete sodelavcem?
Ste vodja in želite, da bi se vaši sodelavci naučili bolje delati?

Vsi učimo. Učimo svoje sodelavce, začetnike, pripravnike, študente, stranke, svoje otroke, vnuke, življenjske sopotnike …
Ena najpomembnejših veščin vsakega človeka je učenje posameznikov ali skupin za samostojno in dobro izvajanje dela.

Izkoristite notranje rezerve, odkrijte talente, usposobite se za poučevanje drugih ali omogočite to vašim sodelavcem.

Cilji:
Udeleženci bodo/boste:

 • izdelali načrt za izvedbo učinkovitega usposabljanja na svojem strokovnem področju;
 • demonstrirali učinkovito rabo učnih pripomočkov in veščin interaktivnega usposabljanja;
 • sestavili nazorna merila za nenehno vrednotenje in izboljševanje svojih usposabljanj.

Vsebine :

 • Razlika med predavanjem in usposabljanjem
 • Ugotavljanje potreb po usposabljanju in spopolnjevanju
 • Oblikovanje ciljev usposabljanja in spopolnjevanja
 • Izdelava scenarija usposabljanja in spopolnjevanja
 • Veščine podajanja snovi
 • Tehnike za ohranjanje zbranosti in osredotočenosti
 • Oblikovanje vizualnih pripomočkov (PPT, delovni listi, plakati ipd.)
 • Uporaba učnih sredstev in pripomočkov
 • Interaktivnost med podajanjem snovi
 • Priprava navodil za dejavnosti udeležencev
 • Veščine izvajanja Kolbovega kroga izkustvenega učenja
 • Spremljanje dejavnosti udeležencev in nudenje pomoči pri delu
 • Veščine moderiranja poročanja, pogovora in razprave
 • Dajanje vrnitvenih sporočil o prispevku posameznika in skupine
 • Obvladovanje težavnih situacij in težavnega vedenja
 • Tehnike testiranja in vrednotenja znanja in spretnosti
 • Izdelava osebnega akcijskega načrta

Opisani program lahko izvedemo v dveh  dnevih po 8 pedagoških ur ali kako drugače.

Najbolje, da skupaj oblikujemo program, ki bo temeljil na vaših potrebah.

…………………………………..

Želite več informacij?

Želite program po svojih željah?

Pregled vseh programov.

seminarji in delavnice za vodenje, delo s strankami, nastopanje in poučevanje
Tangens | Tbilisijska 116 | SI 1000 Ljubljana | info@tangens.si | (01) 423-01-94 | 041-621-689 | Oblikovano z ljubeznijo | © Tangens, d.o.o.

Opozorilo: piškotek na delu! Prejeli ste varnega in koristnega. O piškotku. Navodilo za izbris.

Na vrh strani