usposabljanja, spopolnjevanja in coaching za večjo učinkovitost
tangens
Podpis sporazuma

Podpis sporazuma

Ljubljana, 19. februar 2014

Danes sta direktorja Tangens, d.o.o. in Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije podpisala okvirni sporazum za izvedbo usposabljanj mentorjev za mlade. Zelena luč za začetek usposabljanj je zagorela. S prvo skupino začnemo že v sredo.

2014_02_19_vsi

Od leve proti desni: gospa Romana Blažun (skrbnica programa Mentorstvo za mlade na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti), gospa Nataša Florjančič (skrbnica okvirnega sporazuma), Miran Morano, Franc Pristovšek (direktor Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije), Klara Ramovš  in Janja Rebolj (članici naše ekipe). Celotna naša ekipa.

Namen usposabljanja je usposobiti mentorje za uvajanje mladih v delovno okolje ob prvi zaposlitvi.

Usposabljanje se izvaja v okviru operacije »Mentorstvo za mlade«, ki jo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.2 prednostne usmeritve »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«.

Več o usposabljanju mentorjev za mlade

Več informacij o javnem povabilu delodajalcem, ki lahko pridobite subvencijo za zaposlitev in izvajanje mentorstva osebi, ki se prvič zaposli in je stara do 30 let ter hkrati usposobijo mentorja. Spodbuja se medgeneracijski prenos znanja in izkušenj.

MzM_logotip

 

.