usposabljanja, spopolnjevanja in coaching za večjo učinkovitost
tangens
Matrika opredeljevanja prednosti

Matrika opredeljevanja prednosti

Proaktivnost najlažje razumemo, če jo primerjamo z reaktivnostjo.

Reaktivnost je odzivanje na nekaj, kar se je že zgodilo (pritožba, konflikt, nezadostna ocena v šoli ipd.).

Proaktivnost pa je načrtno in sistematično delovanje, da bi uresničili, kar želimo (zadovoljstvo kupcev in strank, pozitivna sprememba, kakovost izdelka ali storitve, pozitivna ocena v šoli ipd.); oziroma, da bi preprečili tisto, česar ne želimo (pritožbe, konflikti, nezadostne ocene ipd.)

Proaktivnost pomeni delovanje v drugem kvadrantu – osredotočanje na stvari, ki so pomembne, vendar se še ne mudijo.

Za proaktivnost potrebujemo čas. Čas lahko dobimo le v tretjem in v četrtem kvadrantu.

Želim vam, da bi se izogibali pastem tretjega in četrtega kvadranta ter vsaj uro dnevno delovali v drugem.