usposabljanja, spopolnjevanja in coaching za večjo učinkovitost
tangens
Usposabljanje vodij projektov s področja timskega dela

Usposabljanje vodij projektov s področja timskega dela

tim2.png

Komu je usposabljanje namenjeno?

Usposabljanje je namenjeno projektnim vodjem, ki so se odločili poglobiti in nadgraditi znanje ter pridobiti veščine na področju timskega dela. V skupini je lahko najmanj 5 in največ 12 udeležencev.

 

Cilji usposabljanja

Po usposabljanju bodo udeleženci zmožni:

 • našteti, katere navade sodelovalnih ljudi imajo in katere si lahko še razvijejo (ali jih izboljšajo)
 • opisati, kako lahko pomagajo skupini, da postane učinkovit tim
 • izbrali skupino za rešitev konkretnega problema in ustvarili spodbudno, varno ozračje za reševanje problema
 • izdelali scenarij procesa za reševanje konkretnega problema
 • uporabili H metodo za ocenjevanje in analiziranje problema
 • uporabili Temeljno skupinsko tehniko za iskanje možnih rešitev konkretnega problema.

  Vsebina usposabljanja

 • Razvoj skupine od delovne skupine do tima
 • Ustvarjanje zmagovalnih timov
 • Kako postanem soodvisna oseba:
  • vpliv mnenja o sebi in o drugih ljudeh – kako premagati razlike, ki me motijo pri drugih ljudeh
  • pomen medosebnega sporazumevanja – najprej se trudi razumeti druge, nato pa se potrudi, da drugi razumejo tebe
  • reševanje konfliktov oziroma kako lahko poiščemo rešitev, ki je sprejemljiva za vse
  • metode in tehnike spodbujanja sodelovanja
 • Neodvisnost je pogoj soodvisnosti –  kako postanem neodvisna oseba
 • Metode in tehnike reševanja problemov
  • natančna opredelitev problema
  • H metoda
  • temeljna skupinska tehnika
  • tehnika iskanja soglasja
 • Situacijsko vodenje tima

Trajanje: 16 pedagoških ur.

 Metode in tehnike izvedbe:

 • kombinacija kratkih interaktivnih predstavitev in različnih dejavnosti udeležencev
 • razpravah v celotni skupini, v parih in v majhnih skupinah
 • ustvarjalnem reševanju problemov.

Usposabljanje vsebuje poleg zgoraj navedenih metod še praktično preizkušanje obravnavanih metod in tehnik sodelovanja.

Po dogovoru lahko pripravimo in vodimo tudi večer timskih iger (pri dvodnevnih izvedbah) in razne aktivnosti za oblikovanje tima (team building)

Informacije in prijave

…………………………………..

Želite več informacij?

Želite program po svojih željah?

Pregled vseh programov.