Razpisani seminarji, …

| 05:29

… ki se jih lahko udeležite tudi vi

—————————————————————————————–

Glavnina naših izobraževanj je namenjena zaključenim skupinam iz iste organizacije (za znanega naročnika).

Miran pa včasih izvaja tudi usposabljanja in spopolnjevanja, ki jih razpišejo naši poslovni partnerji in so odprtega tipa.

 


 

Aktualno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Več informacij: Klara, ELITE IZOBRAŽEVANJE

 

Vodje, kadroviki – vabimo vas na učno delavnico

 

Človeške plati optimizacije poslovnih procesov


Na delavnici bomo iskali možnosti lovljenja ravnotežja med:

 • potrebami organizacije po učinkovitem in uspešnem poslovanju;
 • pričakovanji uporabnikov in
 • pričakovanji zaposlenih.

Spoznali boste tudi inovativni model »4 Z«, ki gradi na prepoznavanju potencialov posameznika in skupine za doseganje optimalnih sprememb.

Kdaj? 8. in 9. julija 2020 od 9. do 15. ure

Kje? V Ljubljani, v M hotelu na Derčevi ulici 4.

Delavnici na pot

O optimizaciji poslovnih procesov ste morda razmišljali že pred »korona krizo«, po njej pa je postala neizogibna in nujna.
Tudi v storitvenih dejavnostih. V velikih in majhnih podjetjih.

Temeljne potrebe uporabnikov vaših storitev so še vedno enake, spremenile pa so se njihove želje in njihova pričakovanja. Kakovost dela se zato v novih razmerah meri drugače.

Tudi želje in pričakovanja zaposlenih so se spremenile, zato je nujno razmišljanje o poenostavitvi dela in razbremenitvi zaposlenih

Najpomembnejši gradnik optimizacije poslovnih procesov so zaposleni.
• Kako zarezati v organizacijsko kulturo, da bi za uspešno optimizacijo poslovnih procesov zagotovili kreativno, inovativno in povezovalno klimo?
• Kako omogočiti »mehke« prehode med starim in novim, zagotoviti, da se vsi znajdejo na isti strani?
• Kako prepoznati in omiliti psihološke in socialne stiske, opolnomočiti sodelavce za dejavno vlogo in krepiti zmagovalno miselnost?

Naslov “Miranove” delavnice:

Od »trdega« k »mehkemu« (8. julija)


• Učinkovitost ali storilnost pri optimizaciji poslovnih procesov
• Običajni pristopi k optimizaciji poslovnih procesov
• Ljudje podpirajo, kar so pomagali graditi
• Vpletanje zaposlenih v vrednotenje poslanstva vaše organizacije
• Vpletanje zaposlenih v vrednotenje potreb vaših uporabnikov in ostalih deležnikov
• Vpletanje zaposlenih v popisovanje poslovnih procesov
• Vpletanje zaposlenih v oblikovanje izhodišč vitke (Lean) organizacije
• Vpletanje zaposlenih v inoviranje procesov

Več informacij: ELITE Izobraževanje


 


 

Pretekli dogodki

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Več informacij …


 

Življenje s spremembami

 

M hotel, Ljubljana, 27. november 2019

 

Vse se nenehno spreminja. Hitreje, kot kdajkoli prej. Nastajajo nova delovna mesta. Spreminjajo se procesi, zahteve, zakonodaja … Na enakih delovnih mestih so lahko štiri različne generacije in vsaka drugačna.

Danes ne govorimo več o obvladovanju sprememb, ampak o življenju s spremembami.

Nekatere spremembe uvajamo mi, ker hočemo boljše rezultate. Kako pa jih sprejemajo ostali okrog nas? Nekateri z olajšanjem, večina se spremembam upira.

Nekatere spremembe uvajajo drugi in pričakujejo od nas, da jih bomo sprejeli. Tudi oni hočejo boljše rezultate. Mi pa takšne spremembe pogosto doživljamo kot več dela, izgubo nadzora, nekaj nepotrebnega, nevarnost, da bomo izpadli nesposobni ipd.

Kaj je skupno prvim in drugim? Želja po boljših rezultatih in soočanje z odporom.

Na delavnici bomo razmišljali kako hitreje, lažje in boljše do rezultatov.

In vse to boste lahko uporabili v poklicnem in v zasebnem življenju.

 

Izvajalec: Miran Morano

 

Iz vsebine:

 • Sprejemanje sprememb:
  • veščine soočanja s spremembami;
  • razumevanje psiholoških dejavnikov sprememb
  • razumevanje svojih odzivov na spremembo
  • analiziranje posledic spremembe
  • razumevanje procesa prilagajanja spremembi
  • uporaba lastnih ustvarjalnih potencialov
 • Uvajanje sprememb:
  • proces uvajanja sprememb
  • obvladovanje prehoda od “tu” do “tam”
  • razlogi odpora do sprememb
  • Kako odpraviti ali vsaj omiliti odpor do sprememb
 • Komunikacijske veščine pri odpravljanju odpora do sprememb
  • Kaj že vemo o komunikaciji v težavnih situacijah?
  • Najprej se potrudimo, da bi razumeli razloge odpora do sprememb
  • Dokažimo, da razumemo
  • Kako predstaviti argumente
  • Prepričevanje ali dialog?
  • Vodenje pogovora o koristih, ki jih prinaša spremembe
  • Spodbujanje dogovora o nadaljnjih korakih.

Več informacij in prijave.


 

Komuniciram – torej sem

Zreče, 14 in 15. november 2019


15. maj

Emocionalne inteligenca in stranka v postopku

Miranov prispevek na 14. dnevih prekrškovnega prava.

Več informacij …


 

6. junij 2019

Čas ni moj gospodar – kako do  večje harmonije poklicnega in zasebnega življenja

Miranova delavnica v organizaciji CDI Univerzum.

Več informacij …

—————————————————————————————–

10. junij 2019

Miranova delavnica: Kako samozavestno nastopati

V organizaciji ELITE izobraževanje in Znanka, d.o.o.

Več informacij …

 


Ali ste videli ponudbo e-učenja?

e-ucenje.jpg

———————————————–
.

seminarji in delavnice za vodenje, delo s strankami, nastopanje in poučevanje
Tangens | Tbilisijska 116 | SI 1000 Ljubljana | info@tangens.si | (01) 423-01-94 | 041-621-689 | Oblikovano z ljubeznijo | © Tangens, d.o.o.

Opozorilo: piškotek na delu! Prejeli ste varnega in koristnega. O piškotku. Navodilo za izbris.

Na vrh strani