usposabljanja, spopolnjevanja in coaching za večjo učinkovitost
tangens
Seznam organizacij (po programih)

Seznam organizacij (po programih)

Spodaj so navedene reference, ki jih je Miran dobil v organizaciji Tangens, d.o.o. in v organizaciji poslovnih partnerjev.ploscice-bere-1024px.png

1. Vodenje (Management and Leadership)
2. Komuniciranje s strankami (Customer Care)
3. Prodaja in komuniciranje s kupci (Selling Skills)
4. Javno nastopanje in predstavljanje (Presentation Skills)
5. Usposabljanje za usposabljanje (Training of Trainers)

——————————————————————————–
1

Vodenje (Management and Leadership Skills):

 • Acquamarin (CRO) (šola vodenja)
 • ARSO
 • ARSKTRP
 • A.L.P. Črna
 • Anni computers
 • Arcont
 • Bolnišnica Jesenice
 • Bolnišnica Golnik
 • B/S/H (2 šoli vodenja)
 • Cankarjeva založba
 • Carina
 • CISEF
 • Danfoss Trata
 • Delo Tiskarna
 • Droga Portorož
 • EGP Škofja Loka
 • ELAN (šola vodenja)
 • Elrad Gornja Radgona
 • Geodetski inštitut
 • Geoplin
 • Gorenje Velenje
 • Gorenjska oblačila
 • Gorenjski tisk (2 šoli vodenja)
 • HIT
 • Indramat (Bosch Rexroth)
 • Intereuropa (šola vodenja)
 • Iskra ISD (šola vodenja)
 • Iskra Števci
 • Iskra Stikala
 • Javor Pivka (šola vodenja)
 • Kabinet Predsednika vlade
 • Kemoservis Fotomaterial
 • Klinični center
 • Kolektor
 • Kovinoplastika Lož
 • Krka Novo Mesto
 • KTL Potiskana embalaža
 • KZ Sevnica
 • KZ Žiri
 • Lango d.o.o.
 • Lek Kozmetika – Rusija
 • Lek D.D. (šola vodenja)
 • Lisca Sevnica (šola vodenja)
 • Ljubljanske mlekarne
 • Ljubljanski potniški promet
 • Mercator
 • Merkur Kranj
 • Ministrstvo za notranje zadeve
 • Ministrstvo za zunanje zadeve
 • MO Ljubljana
 • MO Velenje
 • Nova KBM
 • Občina Brezovica
 • Odelo (2 šoli vodenja)
 • Oria Computers
 • Parnad Vorwerk (SLO in CRO) (3 šole vodenja)
 • PCX Computers (šola vodenja)
 • Pekarna Grosuplje (šola vodenja)
 • Planinska zveza Slovenije
 • Policijska uprava Krško
 • Policijska uprava Ljubljana
 • Policijska uprava Maribor
 • Policijska uprava Postojna
 • Policijska uprava Slovenj Gradec
 • Prevent
 • Psihiatrična klinika
 • Raiffeisen – Krekova banka
 • SCT (5 šol vodenja)
 • Slovenska akreditacija
 • Smart Com
 • Splošna bolnica Jesenice (Timsko delo)
 • Stalno predstavništvo RS v Bruslju
 • Statistični urad RS
 • Tekstilna tovarna Okroglica
 • Tomos Koper
 • Trimo Trebnje
 • UJP
 • UJV
 • UKC
 • Uprava za javne prihodke
 • Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij
 • Upravna akademija
 • UE Kranj
 • UE Ljubljana
 • UE Nova Gorica
 • UE Kamnik
 • UE Zagorje
 • Vodovod in kanalizacija (Vodenje, Timsko delo)
 • Vrhovno sodišče
 • Založba MK (šola vodenja)
 • Zavarovalnica Triglav
 • Zavod za statistiko
 • Zepter International (šola vodenja)
 • ZPKZ Dob
 • ZZZS

2

Komuniciranje s strankami (Customer Care):

 • Avtera in Repro
 • CSD Šmarje pri Jelšah
 • Dom upokojencev Kranj
 • DURS
 • GISDATA
 • ICRA – CRPOV KS Novaki
 • Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano
 • Inšpektorat RS za okolje
 • Kmetijsko gozdarski zavod Celje
 • Krka Zdravilišča
 • Merkur Zavarovalnica
 • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
 • Ministrstvo za obrambo
 • NUK
 • Odvetniška pisarna Senica
 • Pacorini
 • Policijska uprava Celje
 • RCL – Center za razvoj Litija
 • Since 07
 • Slovenska zdravilišča
 • Slovenska akreditacija
 • Slovenske železnice
 • Občine: Celje, Jesenice, Koper, Krško, Ljubljana, Maribor, Radovljica, Ravne na Koroškem
 • Okrožno sodišče Kranj
 • Okrajno sodišče Kranj
 • Okrajno sodišče Murska Sobota
 • Tržni inšpektorat RS
 • Upravne enote: Ajdovščina, Domžale, Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Kranj, Krško, Lenart, Litija, Ljutomer, Maribor, Novo mesto, Piran, Postojna, Ptuj, Radovljica, Ravne na Koroškem, Sežana, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Šentjur pri Celju, Škofja Loka, Šmarje pri Jelšah, Trbovlje, UC Kranj, UC Mozirje, UC Murska Sobota, Vrhnika, Zagorje
 • Vrhovno sodišče RS
 • Vrtec Domžale
 • Zavod za statistiko
 • Zavod za zaposlovanje Kranj
 • Zavarovalnica Triglav OE MS
 • Zavarovalnica Triglav OE NM
 • Zavarovalnica Tilia
 • Zdravstveni dom Cerknica
 • Zoološki vrt

3

Prodaja (Selling Skills):

 • Aero Celje
 • Armat (šola prodajanja)
 • Bc Institut
 • BPT Tržič
 • Cankarjeva založba
 • Droga Portorož
 • Era Velenje (šola prodajanja)
 • EURODOM (Bolgarija)
 • ID shop
 • Ilirija Vedrog
 • Inplet Sevnica
 • Iskra MKD
 • Iskra Tel
 • Iskra Terminali
 • Javor Pivka (šola)
 • Kemična tovarna Moste
 • Kemoservis Fotomaterial
 • Kopitarna Sevnica
 • KTL Potiskana embalaža
 • KZ Sevnica
 • KZ Sora Žiri
 • Lama Dekani (šola prodajanja)
 • Lango d.o.o.
 • Liv Postojna (šola prodajanja)
 • Ljubljanske mlekarne
 • Logos
 • Loka Škofja Loka
 • Loterija Slovenije
 • Mercator Konditor
 • Parnad Vorwerk (Slovenija in Hrvaška) (šole prodajanja)
 • Prevent
 • Radenska Radenci
 • Stilles
 • TKI Hrastnik
 • Tobačna Ljubljana
 • Tosama Domžale

4

Javno nastopanje in priprava prezentacij (Presentation Skills):

 • Aldata
 • ComLand
 • Gisdata (CRO)
 • ELES
 • IBM Slovenija
 • IPMIT
 • Janssen-Zilag
 • Johnson&Johnson
 • Krka
 • Mestna občina Ljubljana
 • Novartis
 • Oracle (Slovenija in CRO)
 • Poteza
 • Prva pokojninska družba
 • Razvojna agencija Sinergija
 • Republiški fond za Zdravstveno osiguranje Crna Gora
 • Sava Kranj
 • SID
 • Slovenska akreditacija
 • T-2
 • Zavod za gozdove
 • Zavod za kmetijstvo

Razpisni seminarji za udeležence iz različnih organizacij. Organizatorji so bili moji poslovni partnerji.

5

Usposabljanje za usposabljanje (Training of Trainers):

Sodelovanje v mednarodnih projektih TOT:

 • projekt PHARE usposabljanja trenerjev za strukturne sklade
 • projekt PHARE usposabljanja trenerjev za EU
 • Projekt FAO: Capacity Building for Support to Private Forest Owners and Public Participation (usposabljanje trenerjev za usposabljanje gozdarjev)
 • Projekt CEP: usposabljanje trenerjev za usposabljanje za EU

Usposabljanje in spopolnjevanje izvajalcev izobraževanja v izobraževalnih organizacijah:

 • 2. osnovna šola Slovenj Gradec
 • Ekonomska fakulteta (za asistente in za docente)
 • Doba Maribor (za njihove predavatelje)
 • LU Kočevje
 • LU Murska Sobota
 • LU Ptuj
 • LU Velenje
 • RIC Novo mesto
 • Višja strokovna šola Novo mesto
 • Višja strokovna šola Slovenj Gradec
 • Visoka komercialna šola Celje

Usposabljanje internih izvajalcev izobraževanja (Training of Trainers):

 • Abanka
 • Atlantic Grupa
 • DARS
 • FURS (prej DURS)
 • EURODOM (Bolgarija)
 • Goodyear
 • Gorenjska banka Kranj
 • IBM Slovenija
 • Intereuropa
 • Institut Jožef Stefan
 • Iskra TEL
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Krka
 • Maremico
 • NEK Krško
 • No Excuse
 • Oracle (Slovenija in Hrvaška)
 • Parnad
 • Prevent
 • Renault
 • Sava Kranj
 • Savatech
 • Slovenske železnice
 • Zavod za gozdove Slovenije

Usposabljanje za moderiranje procesov:

 • Umanotera
 • Društvo moderatorjev Slovenije (Moderator v akciji)

Razpisna usposabljanja za usposabljanje (za udeležence iz različnih organizacij):

 • Andragoški center Slovenije (Odrasli si želijo učinkovitega učitelja, Vizualizacija sporočil)
 • Video Center Ljubljana (Uspešno vodenje videodelavnic: 1. (predstavitev), 2. (interaktivnost pri izobraževanju) in 3. (moderiranje pri izobraževanju)
 • GV izobraževanje, sedaj Planet GV (Andragoško izobraževanje vodij izobraževanja)
 • Center za poslovno usposabljanje (Training of Trainers)
 • IBM (Train The Trainers)