Tangens
Seznam organizacij (po abecedi)

Seznam organizacij (po abecedi)

 

 

Spodaj so po abecednem vrstnem redu navedene ostale Miranove reference.

ploscice-bere-1024px.png

 • 2. osnovna šola Slovenj Gradec
 • A.L.P Črna
 • Abanka
 • Acquamarin (CRO)
 • Aero Celje
 • Agencija RS za okolje
 • Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
 • Aldata
 • Andragoški center Slovenije
 • Anglo Adria
 • Anni computers
 • Arcont
 • Armat
 • Avtera in Repro
 • Bc Institut
 • B/S/H
 • Bolnišnica Golnik
 • Bolnišnica Jesenice
 • BPT Tržič
 • Cankarjeva založba
 • Carina
 • Center za poslovno usposabljanje
 • CSD Šmarje pri Jelšah
 • CISEF
 • ComLand
 • Danfoss Trata
 • Delo Tiskarna
 • Doba Maribor
 • Dom upokojencev Kranj
 • Droga Portorož
 • DURS
 • EGP Škofja Loka
 • Ekonomska fakulteta
 • ELAN
 • ELES
 • ELITE izobraževanje
 • Elrad Gornja Radgona
 • Era Velenje
 • Geodetski inštitut
 • Geoplin
 • Gisdata (CRO)
 • Goodyear
 • Gorenje Velenje
 • Gorenjska oblačila
 • Gorenjski tisk
 • GV izobraževanje
 • HIT
 • IBM Slovenija
 • ICRA – CRPOV KS Novaki
 • ID shop
 • Ilirija Vedrog
 • Indramat (Bosch Rexroth)
 • Infos
 • Inplet Sevnica
 • Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano
 • Inšpektorat RS za okolje
 • Institut Jožef Stefan
 • Intereuropa
 • IPMIT
 • Iskra ISD
 • Iskra MKD
 • Iskra Števci
 • Iskra Stikala
 • Iskra Tel
 • Iskra Terminali
 • Janssen-Zilag
 • Javor Pivka
 • Johnson&Johnson
 • Kabinet Predsednika vlade
 • Kemična tovarna Moste
 • Kemoservis Fotomaterial
 • Klinični center
 • Kmetijsko gozdarski zavod Celje
 • Kolektor
 • Kopitarna Sevnica
 • Kovinoplastika Lož
 • Krka Novo Mesto
 • Krka Zdravilišča
 • KTL Potiskana embalaža
 • KZ Sevnica
 • KZ Sora Žiri
 • Lama Dekani
 • Lango d.o.o.
 • Lek D.D.
 • Lek Kozmetika – Rusija
 • Lisca Sevnica
 • Liv Postojna
 • Ljubljanske mlekarne
 • Ljubljanski potniški promet
 • Logos
 • Loka Škofja Loka
 • Loterija Slovenije
 • LU Celje
 • LU Kočevje
 • LU Murska Sobota
 • LU Ptuj
 • LU Velenje
 • Mercator
 • Mercator Konditor
 • Merkur Kranj
 • Merkur Zavarovalnica
 • Mestna občina Ljubljana
 • Mestna občina Maribor
 • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
 • Ministrstvo za notranje zadeve
 • Ministrstvo za obrambo
 • Ministrstvo za zunanje zadeve
 • MO Ljubljana
 • MO Velenje
 • Modra ptica
 • NEK Krško
 • Nova KBM
 • Novartis
 • Narodna in univerzitetna knjižnica
 • No Excuse
 • Občine: Brezovica, Celje, Jesenice, Koper, Krško, Ljubljana, Maribor, Radovljica, RAvne na Koroškem
 • Odelo
 • Odvetniška pisarna Senica
 • Okrožno sodišče Kranj
 • Okrajno sodišče Kranj
 • Okrajno sodišče Murska Sobota
 • Oracle (Slovenija in Hrvaška)
 • Oria Computers
 • Pacorini
 • Parnad Vorwerk (Slovenija in Hrvaška)
 • PCX Computers
 • Pekarna Grosuplje
 • Planinska zveza Slovenije
 • Policijske uprave: Celje, Krško, Ljubljana, Maribor, Postojna, Slovenj Gradec
 • Poteza
 • Prevent
 • Prva pokojninska družba
 • Psihiatrična klinika
 • Radenska Radenci
 • Raiffeisen – Krekova banka
 • Razvojna agencija Sinergija
 • RCL – Center za razvoj Litija
 • Renault
 • Republiški fond za Zdravstveno osiguranje Crna Gora
 • RIC Novo mesto
 • Sava Kranj
 • Savatech
 • SCT
 • SID
 • Since 07
 • Slovenska akreditacija
 • Slovenska zdravilišča
 • Slovenske železnice
 • Smart Com
 • Sodišča Ljubljana
 • Stalno predstavništvo RS v Bruslju
 • Statistični urad RS
 • Stilles
 • T-2
 • Tekstilna tovarna Okroglica
 • TKI Hrastnik
 • Tobačna Ljubljana
 • Tomos Koper
 • Tosama Domžale
 • Trimo Trebnje
 • Tržni inšpektorat RS
 • UJP
 • UJV
 • UKC
 • Umanotera
 • Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij
 • Uprava za javne prihodke
 • Upravna akademija
 • Upravne enote: Ajdovščina, Domžale, Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Kranj, Krško, Lenart, Litija, Ljutomer, Maribor, Novo mesto, Piran, Postojna, Ptuj, Radovljica, Ravne na Koroškem, Sežana, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Šentjur pri Celju, Škofja Loka, Šmarje pri Jelšah, Trbovlje, UC Kranj, UC Mozirje, UC Murska Sobota, Vrhnika, Zagorje
 • Video Center Ljubljana
 • Višja strokovno šola Novo mesto
 • Višja strokovna šola Slovenj Gradec
 • Visoka komercialna šola Celje
 • Vodovod in kanalizacija
 • Vrhovno sodišče RS
 • Vrtec Domžale
 • Založba MK
 • Zavarovalnica Tilia
 • Zavarovalnica Triglav OE MS
 • Zavarovalnica Triglav OE NM
 • Zepter International
 • Zavod za gozdove
 • Zavod za gozdove Slovenije
 • Zavod za kmetijstvo
 • Zavod za statistiko
 • Zavod za zaposlovanje Kranj
 • ZIK Črnomelj
 • Zdravstveni dom Cerknica
 • Zoološki vrt
 • ZPKZ Dob
 • ZZZS

Usposabljanje in prenos znanja (Training of Trainers) – sodelovanje v mednarodnih projektih TOT:

 • projekt PHARE usposabljanja trenerjev za strukturne sklade
 • projekt PHARE usposabljanja trenerjev za EU
 • Projekt FAO: Capacity Building for Support to Private Forest Owners and Public Participation (usposabljanje trenerjev za usposabljanje gozdarjev)
 • Train the Trainers v organizaciji CEP v Sarajevu (BiH)
 • Train the Trainers v organizaciji CEP v Draču (Albanija)