Izjave in ocene udeležencev 1

| 06:07

——————————————————————————————————————————

Tu so zbrani odmevi iz anketnih vprašalnikov, ki so jih pripravili moji poslovni partnerji.

Andreja, Jože, Katarina, Katja, Klara, Nejc, Petra in Tadeja, hvala za vaš trud!

———————————————————————————————————————

 

2006-2007
Ravnanje z ljudmi in učinkovita predstavitev (v organizaciji IPMITove šole projektnega vodenja)
HIT, 21, 22. in 23. junij 2007

1. Ali je seminar/tečaj izpolnil vaša pričakovanja?
DA 19 (100 %)

2. Ocene o predavatelju (ocena 6 pomeni odlično, ocena 1 pomeni zelo slabo):

prispeva k sproščenemu vzdušju v skupini – povprečna ocena 6
spodbuja udeležence za aktivno udeležbo na tečaju – povprečna ocena 6
jasno in razumljivo podaja snov – povprečna ocena 6
dobro pozna tematiko, ki jo predava – povprečna ocena 6
dobro prilagaja vsebino izobraževanja potrebam skupine – povprečna ocena 5,89

3. Pripombe, pohvale, predlogi:

Odlično prilagojen program
Čudovit predavatelj, konkreten, podkrepil teorijo z izkušnjami, zanimiv
Zadovoljen
Zelo dobro

————————————————————
Sodobne metode in tehnike organiziranja in vodenja (V organizaciji Upravne akademije)
18.06.2007

Kaj vam je bilo na seminarju nabolj všeč?
vsebina in način podajanja
nastop predavatelja
pripravljenost
kooperativnost
neposrednost
profesionalnost predavatelja
skupinsko delo
prakti?en pristop
konkretni nasveti
sposoben predavatelj
Kaj vas je na seminarju najbolj motilo?
prekratek
Drugo (pripombe, pohvale, predlogi)
predavatelj je pokazal izredno poglobljeneno znanje

————————————————————————————————–
Veščine dela s strankami (v organizaciji Upravne akademije)
UC Murska Sobota, 14.06.2007
Kaj vam je bilo na seminarju najbolj všeč?
sodelovanje udeležencev
ponazarjanje s prosojnicami
pristop izvajalca
podaja učnega gradiva
razlaga predavatelja
skupinsko delo
tema
predavanje in primeri
komuniciranje
dobro predavanje
primerjave
vse
življenske dogodivščine
dovolj prostega časa
sproščenost
predavatelj
prostor
vodenje seminarja
primeri
skupinsko delo
Kaj vas je na seminarju najbolj motilo?
nič me ni motilo 4x
Drugo (pripombe, pohvale, predlogi)
še kakšen seminar na podobno temo
pohvala predavatelja za podane primere iz vsakdanjega življenja
zelo dobro predavanje
zelo dobro pripraljeno
dober predavatelj
upam da bomo povabljeni na 2.del seminarja

————————————————————————————————–
Veščine dela s strankami (v organizaciji Upravne akademije)
UC Murska Sobota, 12.06.2007
Kaj vam je bilo na seminarju najbolj všeč?
podajanje teme seminarja
podajanje prispodob
bil je v celoti OK
odprt pristop predavatelja oz.problematike
skupinsko delo
možnost aktivnega sodelovanja
sproščeno vzdušje
tema
sodelovanje
način predavanja
komunikacija med predavateljem in udeleženci
izvirnost
pozitivna energija predavatelja
praktični prikaz situacij
praktično – timsko delo

Kaj vas je na seminarju najbolj motilo?
nič 4x
Drugo (pripombe, pohvale, predlogi)
zelo dober seminar
zelo dober predavatelj
podoben seminar bi bilo potrebno organizirati večkrat
super
čudovito predavanje
res eden boljših seminarjev na katerih sem bila
gospod je zelo prijeten in strokoven predavatelj
eden boljših seminarjev
še več takih seminarjev
————————————————————————————————–
Veščine dela s strankami (v organizaciji Upravne akademije)
UC Koper, 07.06.2007
Kaj vam je bilo na seminarju najbolj vše??
predstavitev – izkušnje predavatelja
sodelovanje
predstavitev
možnost tvornega sodelovanja
skupinsko delo
praktični primeri
vse
navajanje primerov iz prakse
uporaba tudi nestrokovnih izrazov
ker je bil organiziran v obliki delavnic
pozitivna energija predavatelja
sproščenost, spontanost
vse pozitivno usmerjeno
Kaj vas je na seminarju najbolj motilo?
nič
rahlo zaznavanje nestrokovnosti

Drugo (pripombe, pohvale, predlogi)
pohvala

————————————————————————————————–
Organizacija dela podrejenih (v organizaciji Upravne akademije)
ARSO, skupina 2, 06.06.2007
Kaj vam je bilo na seminarju najbolj všeč?
dinamičnost
neposrednost
aktivna udeležba slušateljev
način predavanja
aktivno sodelovanje
delo v skupinah
primerjava z družinskim življenjem
metodologija predavatelja
predavanje na podlagi praktičnih primerov
dobra predstavitev
primeri
podajanje snovi, razgibanost
tekoč govor predavatelja
Kaj vas je na seminarju najbolj motilo?
ni posebej motečih problemov
Drugo (pripombe, pohvale, predlogi)
težko se je povsem posvetiti seminarju, dokler si v stavbi, kjer si zaposlen

——————————————————-
Motivacija in motiviranost v timu (v organizaciji ELITE IZOBRAŽEVANJE d.o.o.)
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, 01. 06. 2007 (Hotel Strunjan)

 • Podajanje vsebine je bilo podkrepljeno s praktičnim sodelovanjem udeležencev, kar poveča učinek podajanja vsebine. Kombinacija obojega je bila optimalna.
 • Večdnevni seminar, vendar je problem dobiti prosto v službi. Organizatorka in predavatelj sta odlična.
 • Vtisi so odlični in nimam pripomb.
 • še več praktičnih vaj, reševanja konkretnih problemov.
 • Predstavitev je bila odlična.
 • Seminar mi je bil všeč, zdi se mi, da smo v kratkem času izvedeli veliko in predvsem veliko odnesli-si bomo zapomnili.
  Kratko in jedrnato.
 • Izredno profesionalno predavanje. Predavatelj in organizatorka zelo pripravljena in dosledna. Pomanjkljivosti nisem zaznal. Nikoli mi ni bilo dolgčas.
 • S tem seminarjem smo izboljšali medsebojno sodelovanje in organizacijsko klimo med sodelavci.
 • Bilo je zelo povzeto in učinkovito-to bi moralo slišati več ljudi na višjih položajih, kot smo mi. Hvala za lep dan!
 • Tema zelo zanimiva, mogoče še več praktičnih vaj in analize. Predlagam, da svoj program bolj intenzivno oglašujete tudi v javni upravi.
 • Bolje razčlenjeno pisno gradivo, oporne točke seminarja bi lahko dobili po e-pošti pred prihodom na seminar.
 • Zanimivo, motivacija ni le motivacija samega sebe.
 • Več raznih “igric”, da se še malo popestri dogajanje. Miran je faca! Zelo veliko humorja je bilo, spontanosti, skratka: en čudovit dan.
 • Seminar je bil zanimiv, izvedela sem mnogo novega, kar bom uporabila pri svojem delu. čas je hitro minil.
 • Dobro voden prikaz vsebine gradiva z igrivimi vložki.
 • Moj vtis je zelo pozitiven. Danes slišano in naučeno mi bo zagotovo v pomoč tako v službi kot v mojem zasebnem življenju.
 • Pozitiven pristop predavatelja je vplival tudi na naše dobro razpoloženje.
 • Zanimivo, poučno, koristno.

————————————————————————————————–
Z boljšimi medosebnimi odnosi do učinkovitega kolektiva (v organizaciji Upravne akademije)
Upravna akademija, 31.05.2007
Kaj vam je bilo na seminarju najbolj všeč?
sproščenost
neprisiljenost
delo v timu
način predavanja
zelo dobro poznana tematika in tudi razumljivo
profesor ima dober posluh za poslušalce seminarja in veliko znanja
sproščenost, sodelovanje
sodelovanje v debati
praktični primeri
možnost sodelovanja (igre)
sodelovanje v skupinah
delo v skupini
dobra komunikacija z predavateljem
predavatelj in njegovo podajanje
Kaj vas je na seminarju najbolj motilo?
nič
ni bilo motečih dejavnikov
dolžina
Drugo (pripombe, pohvale, predlogi)
več takšnih seminarjev
ravno prav dolg in zanimiv
ves čas so udeleženci aktivno sodelovali
bilo je zanimivo in poučno
same pohvale
super
————————————————————————————————–
Organizacija dela podrejenih (v organizaciji Upravne akademije)
Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, 24.05.2007
Kaj vam je bilo na seminarju najbolj vše??
nova področja videnja, reševanja nastalih problemov
praktični del
sodelovanje izvajalca z udelešenci
zanimiv način predavanja
sproščeno vzdušje
strokovnost predavatelja
odprtost predavatelja
igranje vlog
ni bil monoton
je zanimiv
dovolj praktičnega dela
prepričljivost in strokovnost izvajalca ter način izvajanja predavanja
praktični postopki
aktivno sodelovanje
odlična pripravljenost izvajalca
timsko delo
pomoč pri vsakdanjem delu
timsko delo
vzpodbujanje k sodelovanju
uporabnost veščin
vplet realnih dogodkov v seminar
delavnice v skupinah
možnost uporabe novega znanja pri delu
porazdelitev po skupinah ne glede na ZPKZ
možnost dvosmernega komuniciranja
hladna voda

Kaj vas je na seminarju najbolj motilo?
nič me ni motilo razen lokacija
nič
premajhen prostor
preveč zahtevna tema, ki smo jo obdelali le v 8 urah

Drugo (pripombe, pohvale, predlogi)
pohvala predavatelju
strokovnost izvajalca je odlična
še več praktičnih vaj
za vodje bi bilo potrebno tovrstne veščine obravnavati in nadgrajevati
zanimiva tema, pohvala predavatelja
mogoče nadgrajevanje pridobljenega znanja in vedenja
pohvalil bi na splošno vse

——————————————————————
Usposabljanje za usposabljanje – Train The Trainer (v organizaciji IBM Izobraževanje)
23. in 30. maj 2007

Navedite elemente seminarja, ki so vam bili všeč:

praktični primeri (2 navedbi)
aktivnost – vpletanje udeležencev v pridobivanje informacij
predstavitev
povratna informacija
interaktivnost s predavateljem
doslednost
interes
obvladovanje situacij
načrtovanje in priprava usposabljanja
uporaba kamere in analiza posnetkov

Ali vas je pri programu in poteku seminarja kaj motilo?
nimam pripomb (4 navedbe)
nekatere prosojnice so bile slabo vidne (2 navedbi)
analiza nastopa takoj po nastopu

Ali predlagate kakšne izboljšave ( s spremembo vsebine, s trajanjem, z učno metodo)?
z vsem zadovoljen / zadovoljna (4 navedbe)
boljši prikaz s projektorjem
predlagam trajanje 3 dni.

—————————————————————–
Veščine dela s strankami (v organizaciji Upravne akademije)
UC Mozirje, 29.05.2007
Kaj vam je bilo na seminarju najbolj všeč?
sproščenost
delo v timu
praktični primeri
sodelovanje
tvorno sodelovanje
pozitivna energija predavatelja, ki se prenaša na udeležence
učni pripomočki za metode
odgovori na vprašanja
predavatelj
komunikacija
vse
živalski liki
še več takšnih predavateljev
Kaj vas je na seminarju najbolj motilo?
nič
nimam pripomb
nič me ni motilo
Drugo (pripombe, pohvale, predlogi)
vse pohvale predavatelju
učinkovito
zelo kvaliteten seminar
dober seminar-predlagam vsako leto 1-udeležba
bilo je super
————————————————————————————————–
Veščine dela s strankami (v organizaciji Upravne akademije)
UC Maribor, 22.05.2007
Kaj vam je bilo na seminarju najbolj všeč?
redni odmori
dinamičen predavatelj
razgibavanje – masaža
kratki odmori
dobre primerjave
dobro podani odgovori na temo veščine dela s strankami
izvedba seminarja – pestrost – neposrednost
razlaga
spoznavanja praktičnih situacij
možnost sodelovanja, komuniciranje
dobro podajanje gradiva
način predavanja
zanimivo
praktični primeri
impulziven, dinamičen predavatelj
retorika predavatelja
svoj vidik obravnavane teme
možnost podajanja svojega mnenja
vloga predavatelja
sproščenost, odprtost in pozitivna energija sobesednika
Kaj vas je na seminarju najbolj motilo?
ne izbira sedežnega reda
projekcija slike ni v sredini prostora
premalo poudarka o ravnanju v specifičnih težavnih primerih
nimam pripomb
vse je bilo na nivoju

Drugo (pripombe, pohvale, predlogi)
dobro je dobiti literaturo za seminar – delovne zvezke
dobro organiziran seminar
nadaljevanje seminarja bi bilo dobro
zelo poučno za delo s strankami
tako naprej!
zelo dobro predavanje iz katerega se da marsikaj naučiti
izredno zanimivo predavanje, zelo koristno tudi za življenje
vsa pohvala za vloženi trud
————————————————————————————————–
Veščine sporazumevanja s strankami (v organizaciji Upravne akademije)
UE Hrastnik, 17.05.2007
Kaj vam je bilo na seminarju najbolj vše??
pestrost, simpatičnost
možnost sodelovanja na primerih
sproščenost predavatelja 2x in poslušalcev
predavanje izvajalca
delo v skupinah
pripravljenost predavatelja
način podajanja snovi, pristop predavatelja
izvirnost predavatelja – zanimivi primeri
zgovornost predavatelja
izkušnje
praktični pogled na stvar
praktični del
zanimiv način predavanja
komuniciranje, sodelovanje
Kaj vas je na seminarju najbolj motilo?
nič 2x

Drugo (pripombe, pohvale, predlogi)
le tako naprej 2x
upam na nadaljevanje
seminar je bil super in je presegel moja pričakovanja

—————————————————————–
Umetnost timskega sodelovanja (V organizaciji Upravne akademije)
14.05.07
Kaj vam je bilo najbolj vše??
predvsem možnost tvornega sodelovanja
želim si, da bi vsi zaposleni sodelovali na takem seminarju
predstavitev izvajalca
možnost sodelovanja vsakega udeleženca
opozorilo na dodatne vire literature
bistveno večji del praktičnih vsebin
praktična vaje timskega dela
vpogled v metode dela s posameznikom
pregledna literatura
fleksibilnost
prepričljivost izvajalca
kreativnost
predavateljeva sposobnost da je ustvaril sproščeno vzdušje,

Kaj vas je najbolj motilo?
preveč teorije, več poudarka na metodah
premalo časa za kosilo

Drugo:
je eden najboljših seminarjev kar sem se jih udeležila
morda bi bilo smiselno narediti 2-dnevni seminar
izjemna sposobnost predavatelja
samo tako naprej
zelo kvaliteten in zanimivo izpeljan seminar, ga priporočam vsem
————————————————————————————————–
Organizacija dela podrejenih (v organizaciji Upravne akademije)
ARSO, 11.05.2007
Kaj vam je bilo na seminarju najbolj v�e??
govorili smo o temi, ki jo vsi poznamo, vendar o tem nismo razmi�ljali tako, kot nam je bilo predstavljeno na seminarju
izreden izvajalec
grdivo, prakti?no delo, uporabnost znanja
spro�?enost predavatelja in slu�ateljev
strokovna podkovanost predavatelja 2x
pozitivna klima v krogu veh
uporabnost vsebin 2x
sugestivna predstavitev
dobra razlaga – lepi primeri, ponazoritev
spro�?eno vzdu�je
kontakt predavatelja z udele�enci
skupinsko delo
sodelovanje
inovativnost predavatelja
komunikativnost, spro�?enost (2x), nazornost
prakit?ni primeri
spontanost
podajanje, zavzetost
prepri?ljivost predavatelja
Kaj vas je na seminarju najbolj motilo?
zdelo se mi je prekratko
organizacij v hi�i
ni?
da je zelo ob�irna tematika in bi rabili ve? ?asa, da jo
dojamem in osvojim
prekratek

Drugo (pripombe, pohvale, predlogi)
dobro izpeljan seminar
nadaljevanje z usposabljanji v tej smeri
v celoti je bilo odli?no
super
slikovit prikaz s primeri
same pohvale
————————————————————————————————–
Ve�?ine sporazumevanja s strankami (v organizaciji Upravne akademije)
UC Kranj, 10.05.2007
Kaj vam je bilo na seminarju najbolj v�e??
zanimivost, sodelovanje, spro�?enost
vse 2x
prepri?ljivost izvajalca
prakti?ni primeri 2x
prakti?ne vaje
kot prvi? – seminar o �ivljenju
primeri iz vsakdanjega �ivljenja
dinami?nost izvajalca
sodelovanje med udele�enci
sodelovanje, prakti?no delo
prakit?ni prikaz situacij
predavateljeva spro�?enost
odli?en predavatelj
podajanje znanja izvajalca

Kaj vas je na seminarju najbolj motilo?
v sosednji dvorani Gorenjska banka, kjer so vseskozi
opozarjali, da smo glasni, ?eprav nismo bili
prisotnost in te�ave Gorenjske banke
nimam pripomb
ni?
da so nas iz sosednje dvorane stalno opozarjali, da motimo

Drugo (pripombe, pohvale, predlogi)
zelo pou?no, spro�?ujo?e in vrne ti samozavest in energijo pri delu
samo tako naprej
zelo dobro, pohvalno
upam, da bo ?imprej nadajevalni seminar
ponovitev podobnih seminarjev

————————————————————————————————–
Ve�?ine dela s strankami (v organizaciji Upravne akademije)
Upravna akademija, 08.05.2007
Kaj vam je bilo na seminarju najbolj v�e??
delo po skupinah 2x
mo�nost sodelovanja 2x
tvorno sodelovanje
seminar je bil bolj izmenjava izku�enj in misli
majhne skupine
pristen stik in pogovor z udele�enci seminarja
sodelovanje
prakti?ni nasveti
telovadba
razdelitev udele�encev
da smo vsem situacijam posvetili ravno prav ?asa
predavanje, izvedba
celotno predavanje – primeri

Kaj vas je na seminarju najbolj motilo?
mogo?e malo predolg
ni? 3x

Drugo (pripombe, pohvale, predlogi)
v redu predavatelj
zares dober seminar
zanimivo
dobra izvedba seminarja
————————————————————————————————–
Te�ave med predstavitvijo (v organizaciji Upravne akademije)
DURS skupina 3, 23. in 24.04.2007
Kaj vam je bilo na seminarju najbolj v�e??
prijaznost, prakti?ne izvedbe
spro�?enost, nau?ila sem se opazovati ljudi v druga?ni lu?i
motiviranje oz. prebujanje otroka
vse
dinami?nost
zelo spro�?eno vzdu�je
zanimivi prikazi, zelo dobro pripravljeno in uporabno u?no gradivo
ob?utek doma?nosti
predavalnica, lokacija, udele�enci – skupina DURS, predavatelj – prijaznost
gradivo

Kaj vas je na seminarju najbolj motilo?
ni? 2x
morda preve? perfekcionizma – poklicna deformacija

Drugo (pripombe, pohvale, predlogi)
res smo izgubili del?ek treme, ki je obstajala
�e bi se udele�ila
————————————————————————————————–
Ve�?ine dela s strankami (v organizaciji Upravne akademije)
UE Ajdov�?ina, 19.04.2007
Kaj vam je bilo na seminarju najbolj v�e??
podajanje snovi 2x
spro�?enost in dostopnost izvajalca
zanimiva tema
predavatelj, tema
vse 2x
spro�?en odnos in sodelovanje prisotnih in voditelja
na?in predavanja
praksa in teorija
vsebina – tema seminarja

Kaj vas je na seminarju najbolj motilo?
ni? 4x
klepetanje

Drugo (pripombe, pohvale, predlogi)
kar tako naprej
mogo?e je treba dati poudarek na izobra�evanje mlaj�ih
odli?en predavatelj
simpati?no podajanje snovi in upo�tevanje mnenj poslu�alcev
bilo je OK
—————————————————-
Upravljanje ?asa (V organizaciji Planeta GV)
Zavarovalnica Triglav, 25. april 2007

1. Kak�no je va�e splo�no mnenje o delavnici?
vsebina 4,6
organizacija 4,2
predavatelj: 5

2. Kako ste bili zadovoljni z vsebino delavnice?
1. Popolnoma 60%
2. Prete�no 40%
3. Pri?akoval(a) sem bistveno ve?
4. V celoti sem razo?aran(a)

3. Kako ste bili zadovoljni z izvajalcem in s predavateljem?

Izvajalec:
1. Popolnoma 90%
2. Prete�no 10%
3. Pri?akoval(a) sem bistveno ve?
4. V celoti sem razo?aran(a)

Predavatelj:

1. Popolnoma 100%

4. Na delavnici mi je bilo posebej v�e?:
zanimiv predavatelj
delo v skupinah
pristop predavatelja, pozitiven odnos
spro�?enost
listki, �aba, vzdu�je
tema – vsebina
prepoznavanje vzorca lastnega obna�anja
dobro vzdu�je, izmenjava mnenj

5. Na delavnici mi ni bilo v�e?:
padec koncentracije po 15. uri
6. Katere teme bi dodali oziroma bi jim namenili ve? ?asa?
prakti?ni primeri
da bi vse teme, bolj poglobljeno obdelali, delavnica bi trajala kraj�e ?asovno obdobje in ve?krat

7. V kolik�ni meri je izobra�evanje uresni?ilo va�a pri?akovanja?
1. Popolnoma 50%
2. Prete�no 50%
3. Pri?akoval(a) sem bistveno ve?
4. V celoti sem razo?aran(a)

8. Ali menite, da boste znanje lahko uporabili pri svojem delu?

Da 70%
Ne
Deloma 30%

——————————————–
Predstavitev, ki prepri?a (V organizaciji Upravne akademije)
DURS-3, 17. in 18. 4.07

Kaj vam je bilo najbolj v�e??
veliko prakti?nega dela 3x
aktivno sodelovanje
celota kot taka
dinami?nost, slikoviti primeri
predavatelj s svojo odprtostjo
pozitivnost – ne kritiziranje nastopa drugih, ampak sugestije
delo v skupini
medsebojna komunikacija
izmenjava mnenj
dovolj “ne�na” vklju?itev udele�encev k sodelovanju
spro�?en pristop
poudarjanje kvalitet in prijazno svetovanje

Kaj vas je najbolj motilo?
ni?

Drugo:
u?inkovita predstavitev ni naslov kar tako, super

——————————————–
Te�ave med predstavitvijo (V organizaciji Upravne akademije)
DURS-2, 13. in 16. 4.07

Kaj vam je bilo najbolj v�e??
uporaba razli?nih pripom?kov
vklju?evanje udele�encev
spro�?enost 2x
veliko sem se nau?il
aktivno sodelovanje 2x
ni bilo dolgao?asno
snemanje
da je bilo dosti premorov med predavanji
nastopi udele�encev
pridobila sem nova znanja, ki jih bomo uporabili
spro�?eno vzdu�je 3x, kateremu je prispeval predavatelj
zanimivo podajanje snovi
spro�?enost predavatelja in udele�encev
delo v skupinah
prakti?nost, uporaba nau?enega
spodbujanje predavatelja, vlivanje zaupanja udele�enca, da zmore, da se loti premagovanja strahu
strokovnost izvajalca
mnenje udele�encev o nastopu
spodbude
vse, teorija skupaj s prakso
anga�iranost izvajalca

Kaj vas je najbolj motilo?
predlagam, da v prihodnje javni nastop poteka prvi dan, saj imajo udele�enci 30 min. premalo, da se pripravijo
mogo?e malce predolgo do 16.00
ni?

Drugo:
podobnih seminarjev bi moralo biti ve?
�e tako naprej
u�ivala sem v skupinskem delu
zelo dober seminar, mogo?e je pri tak�nem �t. Ljudi prenaporen
seminar je v celoti odli?no organiziran in pripravljen
predlagala bi, da se za?enja prej (8.00), ker je popoldne te�ja koncentracija in je te�ko spremljati delo skoncetrirano
�e bi se udele�ila podobnega (nadaljevalnega) seminarja
zelo nazorna predstavitev

———————————————————-

Ve�?ine dela s strankami (V organizaciji Upravne akademije)
U?ni center Kranj, 12.4.07

Kaj vam je bilo najbolj v�e??
zanimivo, prijetno, nepozabno
�ivljenjski seminar, zelo prijetno vzdu�je
mo�nost sodelovanja
sodelovanje, skupinsko delo
prakti?ni del
vse super
spro�?enost g. Morano
odli?no podajanje
spro�?enost, zabavnost, prijaznost
bilo je zelo zanimivo
ure so kar minevale, pohvalno
spro�?eno predavanje, sodelovanje udele�encev
zanimivo podajanje snovi predavatelja
podajanje snovi, dober predavatelj
spro�?enost in pristop predavatelja
konkretni primeri 2x
izvirnost, prakti?nost, vaje
skupinsko delo
podajanje snovi s strani izvajalca
zanimivo podajanje snovi, prakti?ni primeri, igra vlog
na?in predavanja, predavatelj, spro�?enost
obojestranska komunikacija
na?in podajanja vsebine

Kaj vas je najbolj motilo?
ni? 3x
vse OK
neustrezen prostor

Drugo:
ve? takih seminarjev
pri?akujem, da se �e kdaj sre?amo
OK
hvala za lep dan, dobre napotke
pohvala predavatelju 2x in organizaciji
seminar �e kdaj ponoviti
res dober seminar
kar tako naprej
odli?no
v redu, �e tako naprej
zelo pohvaljen predavatelj

————————————-
Z bolj�imi medosebnimi odnosi do u?inkovitega kolektiva (V organizaciji Upravne akademije)
UE �entjur, 5.4.07

Kaj vam je bilo najbolj v�e??
spro�?enost
na?in obravnavane teme
spodbudno razmi�ljanje
da je bilo v prostorih UE med slu�benim ?asom sodelovanje vseh
prakti?no sodelovanje udele�encev
oblika delavnice – aktivno sodelovanje
medsebojna komunikacija
da je bil seminar v prostorih UE
tvorno sodelovanje, postavitev MIR

Kaj vas je najbolj motilo?
ni?

Drugo:
naj bodo drugi? prisotni vsi uslu�benci

————————————–
Ve�?ine sporazumevanja s strankami (V organizaciji Upravne akademije)
U?ni center Celje, 3.4.07

Kaj vam je bilo najbolj v�e??
pripri?ljiv in barvit nastop izvajalca
sprostitvene minute, (2x) dinami?nost izvajalca, skupinsko delo
predavatelj
razgibanost 2x
podajanje vsebine 2x
na?in interpretacije seminarja
tempo visoka strokovnost predavatelja
prakti?ne vaje
podajanje razlage
pestrost, sodelovanje, uporabna znanja
aktivnost udele�encev
aktivno sodelovanje udele�encev seminarja
podajanje teme seminarja
prakti?en prikaz situacij
skupinsko delo
dinamika
veliko primerov (prakse, vaje)
super predavanje in predavatelj

Kaj vas je najbolj motilo?
malo preveliko �t. udele�encev
ni? 6x
telovadba, ker je �e sam seminar dovolj razgiban

Drugo:
dobrodo�lo v vsakdanjem �ivljenju
zelo dobro 2x
enkratno povezovanje predavatelja in skupine
zelo do�iveto in prepri?ljivo predavanje
pohvala izvajalcu
tak�nih seminarjev si lahko le �e �elimo
dobra malica
seminar naj bo dva dni
zelo dobro predavanje
zanimivo podajanje vsebin, telovadba – pohvalno

——————————-
Predstavitev, ki prepri?a (V organizaciji Upravne akademije)
DURS_2 na UA, 27. in 28.3.07

Kaj vam je bilo najbolj v�e??
prakti?no sodelovanje udele�encev
dinami?nost, sprostitev s masa�o
dober predavatelj
zanimiv seminar, ki ti da veliko znanja
zanimivo podajanje tematike
na?in dela
strokovnost izvajalca, to?nost
na?in predavanja (teorija in praksa)
delo v skupinah
snemanje na�e predstavitve ter ogled le-te
predavatelj pristop
spodbudno in pozitivno delovanje
veliko dobrih namigov
zelo dobra skupina udele�encev
predstavitev drugih udele�encev
da sem bolje spoznala tudi druge svoje sodelavce
tehnika predavanj
dru�enje s sodelavci
ugotovitev, da imajo tudi drugi te�ave
vse, celota – izvajalec je bil zelo strokoven – ODLI?EN
spro�?eno vzdu�je, odli?en predavatelj, odli?en organizator

Kaj vas je najbolj motilo?
nimam pripomb 3x
ne vem – nimam pripomb
moja trema
ni? me ni motilo

Drugo:
le tako naprej 4x
bolj�ega seminarja �e nisem imela
seminar je bil izveden zelo dobro,
malo teorije in veliko prakti?nega dela
zelo pozitivno sem presene?ena
nad pri?akovanji (pozitivno presene?ena)
brez pripomb
takih predavanj si �e �elimo
seminar bi lahko trajal kak�en dan dlje

———————————
Vodenje te�avnih sodelavcev (V organizaciji Upravne akademije)
U?ni center Kranj, 22.3.07

Kaj vam je bilo najbolj v�e??
slikovito predavanje
prakti?ni primeri
zanimiv na?in predavanja
spro�?enost in kreativnost predavatelja
tema o sporo?anju slabih novic
tvorno sodelovanje
vse 2x
spro�?enost, neposrednost predavatelja
prakti?no delo
tema, na?in podajanja
mo�nost tvornega sodelovanja
tema in predavatelj
konkretni primeri
ponavljanje vsebine, do razumevanja vsebine
podajanje snovi

Kaj vas je najbolj motilo?
mogo?e bolj konkretno obravnavanje dolo?enih situacij
mogo?e je bila tema bolj zamorjena
skoncetriranost snovi
ni se razumljivo sli�alo – mikrofon
ni?
premajhna aktivnost udele�encev
pri?akovala bolj tvorno sodelovanje, ?eprav se je predavatelj trudil

Drugo:
v gradivu citirati nekaj knjig in avtorjev, kjer se da kaj ve? prebrati o sami
tematiki
vse OK
kmalu spet na svidenje
odli?no
mogo?e namig za kak�no dodatno literaturo

—————————————-
Z bolj�imi medosebnimi odnosi do u?inkovitega kolektiva (V organizaciji Upravne akademije)
Ob?ina Radovljica, 21.3.07

Kaj vam je bilo najbolj v�e??
neposrednost komuniciranja
TWIST AGAIN – v resnici in preneseno
predstavitev, koncept
pristop in nastop predavatelja
soliden nastop predavatelja
zanimiva tema, spro�?enost
pripomo?ki, prepri?ljivost predavatelja
da lahko sodeluje�
predstavitev tem iz prakse
neposrednost in odkritost predavatelja
dobra skupina
spro�?enost, sodelovanje vseh
neposrednost
primeri iz vsakdanje prakse
prakti?na predstavitev
�ivljenski primeri, glede na predstavljeno temo
skupinsko delo

Kaj vas je najbolj motilo?
da sem prej od�la
malce preve? razvle?eno
ni?

Drugo:
pohvala za odpiranje pogledov – odnosov
koristen seminar, ?loveku da misliti
�e nadaljevanje
zelo prisr?no
pohvala predavatelju za podajanje snovi
mo�nost ponovitve in utrditev v vsakdanji uporabi novo osvojenih spoznanj in metod

——————————————-
Ve�?ine dela s strankami (V organizaciji Upravne akademije)
U?ni center Murska Sobota, 20.3.07

Kaj vam je bilo najbolj v�e??
gledali�ke igre
predavatelj
veliko smo se nau?ili
delo v skupinah
razlaga utemeljena s primeri
vse
prakti?ni primeri in sodelovanje
sodelovanje
direktnost, dobra primerjava
prakti?no delo
kreativnost izvajalca
odprtost izvajalca
sodelovanje prisotnih
dobra organizacija
spro�?enost, prakti?ni nasveti
prakti?no delo, masa�a
“gledali�ke igre”
vaje (razgibalne)
predavatelj

Kaj vas je najbolj motilo?
ni? 6x

Drugo:
lahko bi imeli �e nadgradnjo seminarja
le tako naprej 2x
zelo dobra razlaga
seminar je dobro organiziran

——————————————————————————————————–
OSEBNE VE�?INE DELA Z LJUDMI (
V organizaciji ELITE IZOBRA�EVANJE
Ribno, 15. in 16. marec 2007 za pedago�ke medicinske sestre SPS Kirur�ka klinika.
En dan (Vodenje) Miran, drugi dan Klara (Komunikacija).

1. Ali je seminar izpolnil va�a pri?akovanja (velja za seminar v celoti – oba dneva)?.
A. Da, v celoti: 94,12 %.
B. Delno: 5,88 %.

Ocena vsebine: 4,76.
Ocena podajanja: 4,76.

2. Vtisi, predlogi in pripombe (za seminar v celoti – oba dneva).
Seminar mi je izpolnil pri?akovanje-ocena odli?no.
S celotno predstavitvijo sem maksimalno zadovoljna.
Kako lepo-?udovito je biti med iskrenimi ljudmi.
Vsaki? sem bolj zadovoljna.
Zelo koristen in uporaben seminar.
Super izku�nja, novo znanje.
Ok, zadovoljna.
Zelo dobro je to, da je seminar dvodnevni izven Ljubljane, da se res lahko posveti� sebi.
Pre�iveli smo ?udovita dva dneva, dale? od slu�be in dru�ine, pa vendar smo bili stalno z njimi.
Na?in podajanja mi je bil zelo v�e? in nimam pripomb.
Zelo odli?en seminar z veliko prakti?nimi primeri uporabnimi za delo v praksi, vsebine seminarja bi bile lahko razporejene na 3 dni, ker so tudi tako obse�ne.
Dobro, ve? vaje, pogovori, situacije. Koristno
Dolgo traja, �elela bi, da se zadeva skondenzira na � ali 2/3 ?asa in vseeno traja dva dni. Vaje: zelo podobne vaje uporabljajo tudi na drugih izobra�evanjih.
Seminar je bil odli?en. Pridobila sem mnoge stvari za razmi�ljanje. V�e? mi je aktivno sodelovanje, ker sicer bi pasivno poslu�anje kljub zelo zanimivim temam postalo neposlu�anje in seminar bi izzvenel v prazno. Dobili bi ni?, tako pa smo veliko pridobili
Zelo dobri, aktivna vloga je pomembna pri izobra�evanju.
Odli?en seminar, ki vsaki? znova (tretji?) odstre prah z lepih stvari, da jih sploh lahko vidimo.

————————————

�ola vodenja (Elan Marine, 29. november – 14. marec 2007)

Za oceno elanove �ole smo uporabili H metodo. Povpre?na ocena �ole je bila 6,6.
Na vpra�anje: “Zakaj nisem dal(a) 0?” (Kaj je bilo dobro?) so navedli:
� �ola mi je koristila
� vsako novo znanje je pozitivno
� spremenil sem svoje obna�anje pri vodenju
� pomembno je bilo dru�enje s sodelavci, ki imajo podobne te�ave
� bolje sem spoznal sebe
� okrepil sem si avtoriteto
� dvignila se mi je samozavest
� zbli�ali smo se (ve?ji ob?utek pripadnosti)
� nau?il sem se bolje obvladovati svoj temperament.

Na vpra�anje: Zakaj nisem dal(a) 10? (Kaj ni bilo dobro?), so navedli:
� Zanimanje je padlo
� ?as ni ustrezal zaradi dela
� Prostor ni bil ustrezen
� Vse teme mi niso bile zanimive
� Nekatere teme so bile zelo zahtevne (npr. SMART cilji)
� Odve? mi je bilo pisanje nalog
� Nisem sodeloval (prisotnost, izpolnjevanje obveznosti)
� Nekatere stvari je v praksi zelo te�ko izvesti – Miran je premalo poznal posebnosti dela ELAN Marine
� �ola je sovpadala z dve novima barkama

Na vpra�anje: Kaj bi izbolj�alo �olo vodenja so navedli:
� Ve? aktivnosti na seminarjih, ve? vaj in ve? nalog
� Seminarji bi morali biti izven ELANA
� Seminarji bi morali trajati 2 uri maksimalno
� Vrstni red nekaterih tem bi bilo treba zamenjati – na primer zelo bi mi koristilo, ?e bi se prej analiziral (MB tipologija osebnosti)
� Miran bi moral imeti ve? podatkov o MARINE
� ?e mi ne bi bilo treba delati nalog doma
� �ola bi morala potekati septembra-oktobra, ko je zati�je – tako bi lahko pri�el na vse seminarje in bi lahko naloge delal v slu�bi

Po 3 mesecih so udele�enci �ole izpolnili �e anketni vpra�alnik. To so njihove ocene:

1. Splo�na ocena ELANove �ole vodenja:
Strokovnost izvajalca 4,3
Metode dela 4,1
Organizacija dela �ole (mese?na sre?anja, samoizobra�evanje, �tudijski kro�ek, pisanje nalog in poro?il) 3,6
Prostor seminarja 3,5
Koristnost sodelovanja v �oli vodenja 4,0
-Razlo�ite svojo oceno koristnosti:
-�ola dobro vpliva na obvladovanje stresa,
-pomirjanje (samoobv?ladovanje? Opomba MM) v dolo?enih situacijah
-izbolj�anje stali�? za pogovore
-uporaba v praksi
-nekatere stvari so zelo uporabne v praksi
-uporabno, vendar te�ko zaradi same organizacije
-dobil sem nekaj novih napotkov za vodenje
-brez odgovora 3x
-potrditev nekaterih prijemov vodenja, ki sem jih pridobil skozi leta dela in spoznanje novih
-uporaba (vsebin? Opomba MM) dolo?enih sre?anj v praksi

2. Kako ocenjujete posamezna sre?anja �ole vodenja?
Jaz vodja (Od “majstra” do vodje)
-Uresni?enje ciljev 3,5
-Uporabnost v praksi 3,0
-Gradivo 4,0
Organiziranje dela sodelavcev
-Uresni?enje ciljev 3,6
-Uporabnost v praksi 3,6
-Gradivo 3,9
Motivacija in motiviranje
-Uresni?enje ciljev 3,4
-Uporabnost v praksi 3,2
-Gradivo 3,8
Vodenje v te�avnih situacijah
-Uresni?enje ciljev 3,5
-Uporabnost v praksi 3,8
-Gradivo 3,9
Umetnost sodelovanja
-Uresni?enje ciljev 3,4
-Uporabnost v praksi 3,4
-Gradivo 4,0

Menite, da bi bilo koristno nadaljevanje (nadgradnja) ELANove �ole vodenja?

NE: 3 (27,3%)
?e ste odgovorili NE, utemeljite odgovor
-�e uporabljam nau?eno
-ker delavci ostanejo brez nadzora
-ker smo �e tako preobremenjeni

DA (72,7%)
?e ste odogovorili DA, katerih vsebin si �elite:
-?ustvena inteligenca
-odnos do sebe in do drugih pri vodenju
-pozitivno mi�ljenje
-vsaka prav pride
-vodenje v te�avnih situacijah
-nekaj slabo obdelanih tem
-prisotnost vseh udele�enih v procesu!
-sodelovanje med upravo in proizvodnjo
-na?ini komunikacije
-prakti?ni prijemi za motivacijo sodelavcev
-konkretne situacije
-brez odgovora 1x

———————————–

Te�ave med predstavitvijo (organizator Upravna akademija)
DURS, 9. in 12. 3. 2007

 • spro�?enost, nevsiljivo vodenje, vseskozi motivacija
 • spro�?enost, usmerjenost k cilju
 • snemanje in audiviranje
 • delo v skupini, analiza nastopa
 • zelo dinami?no dogajanje z razli?nimi pripomo?ki
 • snemanje nastopa pred kamero
 • analiza, pozitivna vzpodbuda
 • analiza nastopa (+ -)
 • veliko prakse

—————————————-
Z bolj�imi medosebnimi odnosi do u?inkovitega kolektiva (V organizaciji Upravne akademije)
Ob?ina Radovljica, 6.3.07

Kaj vam je bilo najbolj v�e??
neporednost predavatelja
delo v skupini
prakti?ni primeri
izvajanje predavatelja
vsebine
nazorna predstavitev kako medsebojne odnose izbolj�ati
�e znane stvari ustrezno povezane
sodelovanje z udele�enci seminarja in predavateljem
sodelovanje, predavatelj, ponazoritev s prakti?nimi primeri
da smo spoznali na�o razli?nost in da je razli?nost lahko koristna
dobro izveden seminar
ugotovitev, da smo razli?ni lahko mo?nej�i

Kaj vas je najbolj motilo?
ni? me ni motilo
da v drugem delu ni sodelovalo vodstvo

Drugo:
kar tako naprej
odprtost
koristno bi bilo seminar �e kdaj ponoviti

—————————————-
Z bolj�imi medosebnimi odnosi do u?inkovitega kolektiva (V organizaciji Upravne akademije)
Ob?ina Radovljica, 6.3.07

Kaj vam je bilo najbolj v�e??
neporednost predavatelja
delo v skupini
prakti?ni primeri
izvajanje predavatelja
vsebine
nazorna predstavitev kako medsebojne odnose izbolj�ati
�e znane stvari ustrezno povezane
sodelovanje z udele�enci seminarja in predavateljem
sodelovanje, predavatelj, ponazoritev s prakti?nimi primeri
da smo spoznali na�o razli?nost in da je razli?nost lahko koristna
dobro izveden seminar
ugotovitev, da smo razli?ni lahko mo?nej�i

Kaj vas je najbolj motilo?
ni? me ni motilo
da v drugem delu ni sodelovalo vodstvo

Drugo:
kar tako naprej
odprtost
koristno bi bilo seminar �e kdaj ponoviti

—————————————-
Timsko delo (V organizaciji Upravne akademije)
UA, 5.3.07

Kaj vam je bilo najbolj v�e??
delo v skupinah
prakti?ne vaje
odli?en predavatelj
pozitivno vzdu�je v skupini
spro�enost, nazornost, uporabnostr
podajanje mo�nih re�itev
uporabnost znanja v �ivljenju nasploh (slu�ba, privat)
zanimive teme
novo znanje in spoznanja
spro�?enost, dostopnost predavatelja
razlaga tehnik
zabavnost izvajalca seminarja
razmerje med pavzami in predavanji
spontanost predavatelja, ki je povzro?ila tudi spontan odziv

Kaj vas je najbolj motilo?
�irok zaobjem podro?ja
ve? teoreti?nega gradiva
veliko snovi

Drugo:
pohvala za odli?en seminar in �elja, das bi plodove seminarja �e imeli v dr�avni upravi
zelo priporo?ljivo za vodje sektorjev, direktoratov
seminar je ve? kot odli?en, udele�bo priporo?am vsem

———————————————————————

Z bolj�imi medosebnimi odnosi do u?inkovitega kolektiva
UE �marje pri Jel�ah, 01. 03. 2007

 • mo�nost tvornega sodelovanja
 • skupinsko delo
 • klima
 • medsebojno komuniciranje
 • sodelovanje udele�encev
 • nova spoznanja
 • sodelovanje, izvajanje seminarja, dobra klima
 • sodelovanje, delo v skupinah, predavatelj
 • mo�nost sodelovanja, spontanost, prijetno vzdu�je
 • teamsko delo
 • komunikacija, pridobitev novih izku�enj
 • prepri?ljivost, dobre prispodobe
 • spodbujanje sodelovanja vseh
 • super – na�la samo sebe

————————————————————————

Predstavitev, ki prepri?a (organizator Upravna akademija)
DURS, 26. in 27. februar 2007

 • prakti?ni primeri, spro�?enost
 • ni nobene prisile
 • zelo dinami?no dogajanje
 • aktivno sodelovanje udele�encev
 • prve izku�nje pred kamero in vzpodbuden na?in
 • analiza nastopa, odgovori na prakti?na vpra�anja
 • priporo?ila za ravnanje v dolo?enih situacijah
 • spro�?eno ozra?je
 • pestrost, homogena skupina, spro�?enost
 • delo v skupinah, vaje
 • u?ne metode – delo v skupini�
 • spro�?enost
 • spro�?eno vzdu�je zaradi �tevilnih skupnih aktivnosti
 • delo v skupini, igre vlog

———————————–
Timsko delo (V organizaciji Upravne akademije)
UA, 5.2.07

Kaj vam je bilo najbolj v�e??
interaktivnosz: seminar je “�iv”
kompetentnost izvajalca
pridobitev koristnih nasvetov
izku�enost in prepri?ljivost predavatelja
super interakcija in spro�anje na?inov razmi�ljanja, ki sem ga zanemarila
neposrednost in strokovnost
uporabnost
prakti?ni primeri
zanimivo podajanje snovi
zanimiv, zelo prepri?ljiv na?in podajanja
smiselna vsebina
dinamika, ki se je ustvarjala
mo�nost sodelovanja

Kaj vas je najbolj motilo?
?e bi nam ?as dopu�?al bi seminar lahko trajal dlje
da je bilo premalo ?asa
premalo ?asa

Drugo:
zelo dober seminar, �koda da je bilo premalo ?asa
sre?no �e naprej
rad bi nadaljevanje tega seminarja
vredno nadgradnje—————————————————-
OSEBNE VE�?INE DELA Z LJUDMI
 (V organizaciji ELITE IZOBRA�EVANJE
Ribno, 31. januar in 1. februar 2007 za medicinske sestre KC.
En dan (Vodenje) Miran, drugi dan Klara (Komunikacija).Ali je seminar izpolnil va�a pri?akovanja (velja za seminar v celoti – oba dneva)?.
A. Da, v celoti: 100 %.

Ocena vsebine: 4,81.
Ocena podajanja: 4,94.

Vtisi, predlogi in pripombe (za seminar v celoti – oba dneva).
Pozitivni vtisi, na seminar nimam kakr�nihkoli pripomb, �e dolgo ni bilo tako zanimivega seminarja.
?im ve? zaposlenih bi se moralo udele�iti takih seminarjev, predvsem tudi zdravniki.
Ve?krat bi se morali udele�iti takih izobra�evanj, poleg tega pa bi bilo dobro, ?e bi to vedenje raz�irili na ve? zaposlenih. Mogo?e bi take voditelje povabili kar na posamezne oddelke.
Zelo dobro, spro�?ujo?e. Predlagam �e ve? takih seminarjev, mogo?e osebo na delovnem mestu, od katere dobi� takoj�njo pomo? pri re�evanju problema.
Zelo dober seminar v spro�?enem in pozitivnem vzdu�ju, ki v nas budi zahtevo po �e, �e!!
Ta dva dneva sta mi zelo hitro minila, izvedela sem veliko novih stvari. Miran in Klara o?itno u�ivata v tem delu.
Vtisi zelo v redu, brez pripomb.
Malo ve? pavze.
Dalj�a glavna pavza. Presene?en sem nad temo predavanja.
Mogo?e ve? konkretnih problemov in jih analizirati, potem speljati, izvesti bolje kot trening dejavnega poslu�anja.
Zelo koristen, pou?en seminar, ki mi je dal tudi potrditev na nekaterih podro?jih mojega dela in �ivljenja, da delam prav. Osebno mi je razkril, kje delam napake in kako naj jih odpravim.
Spoznala sem, da sem do sebe preve?krat kriti?na, se malo kdaj pohvalim, da sem pa kar dober vodja (neposredni) in da rada delim pohvale.
Nekak�en nov na?in podajanja znanja-v bodo?e si �elim �e ve? takih. Lahko vsak pove, kar si misli-to je spro�?ujo?e delovalo. Mogo?e tak�ne delavnice za posamezni negovalni tim na klini?nem oddelku.
Zmeraj, ko se z vami, se nau?im nekaj novega, pogledam sama vase. Vsebine, ki nam jih podajate, mi pomagajo v premagovanju �te�av� tako v slu�bi kot v mojem doma?em okolju. HVALA!
Seminar je potekal zelo intenzivno in me res pritegnil k sodelovanju, razmi�ljanju. veliko stvari, ki sem jih tukaj utrdila in na novo osvojila, bom lahko uporabil, prenesla na delovno mesto in v privatno �ivljenje.
—————————————————-

OSEBNE VE�?INE DELA Z LJUDMI – U?INKOVITO VODENJE (organizator ELITE IZOBRA�EVANJE, d.o.o.)
VRTEC DOM�ALE, 24. januarja 2007

 1. Ali je seminar izpolnil va�a pri?akovanja?
  • A. Da, v celoti: 23 odgovorov ali 85,19 %
  • B. Delno: 4 odgovori ali 14,81 %
  • C. Ne: nih?e.
 1. Ocene vsebine in podajanja (od 1 do 5 vsebino in podajanja posameznih tem; 5 je najvi�ja ocena).
  • Vsebina: povpre?na ocena je 4,81 (dvaindvajset udele�enk je vsebino ocenilo s 5 in pet s 4).
  • Podajanje: povpre?na ocena je 4,93 (petiindvajset udele�enk je podajanje ocenilo s 5 in dve s 4).
 1. Vtisi, predlogi in pripombe:
  • Demonstracija je bila ?udovita, vtisi bodo �e dolgo ostali.
  • Vse O. K., bilo je zelo spro�?eno in prijetno.
  • Super. Primerno tudi za star�e.
  • Seminar je bil spro�?en, prijeten, podan tako, da smo preko zanimivih primerov la�je za?utile, kako komunicirati, sodelovati in re�evati konflikte.
  • Odhajam z dobro energijo, napolnjena z novimi sklepi v svojih dejanjih.
  • Super seminar oziroma predavanje, samo naporno, glede na to, da smo imeli pred tem zapolnjen cel dan.
  • Veliko zanimivega, nova spoznanja o ljudeh,..
  • Tudi predavanje za star�e.<
  • Vtisi so pozitivni, prijetno vzdu�je, seminar je zelo hitro minil in bil kvaliteten.
  • Spro�?eno pridobivanje znanja, pohvalno.
  • Vtisi so dobri. Bilo je zanimivo, �elela bi, da se podobna predavanja posredujejo tudi star�em.
  • Seminar ve? dni skupaj, tudi za star�e.
  • �elimo, da vsebino drugega dela predavanja sli�ijo tudi star�i, in sicer predlagam, da se vabi star�e na roditeljski sestanek, kjer se to predstavi.
  • Bilo je zelo zanimivo, predavanje kvalitetno, zanimivo bi bilo tudi za star�e.
  • Konkretni odgovori na konkretna vpra�anja. Zelo uporabno znanje.
  • Napolnili ste me z energijo.
  • Super vodenje, super predavatelj, spro�?eno vzdu�je, humor.
  • Zelo spro�?eno, ravno prav za?injeno s humorjem. Pogre�ala sem kak�no igro vlog. Malo me je motil na?in dopolnjevanja teksta: to mi deluje otro�ko, rada imam �enakomerno� urejeno gradivo.
  • Zelo dobro, pou?no pa tudi zabavno, kar je posebej pohvalno.
  • V seminarju sem u�ivala, dobila veliko pozitivne energije in samozavesti.

—————————————————————————————

OSEBNE VE�?INE DELA Z LJUDMI – U?INKOVITO VODENJE (organizator ELITE IZOBRA�EVANJE, d.o.o.)
VRTEC DOM�ALE, 23. januarja 2007

 1. Ali je seminar izpolnil va�a pri?akovanja?
  • A. Da, v celoti: 26 odgovorov ali 89,66 %.
  • B. Delno: 2 odgovora ali 6,89 %.
  • C. Ne: 1 odgovor ali 3,45 %. (udele�enka, ki je napisala, da seminar ni izpolnil pri?akovanj, je zapisala, da je bil prvi del veliko bolj�i, strokoven)
 1. Ocene vsebine in podajanja (od 1 do 5 vsebino in podajanja posameznih tem; 5 je najvi�ja ocena).
  • Vsebina: povpre?na ocena je 4,62 (dvajset udele�enk je vsebino ocenilo s 5, sedem s 4 in dve s 3).
  • Podajanje: povpre?na ocena je 4,75 (triindvajset udele�enk je podajanje ocenilo s 5, pet s 4 in ena udele�enka s 3).
 1. Vtisi, predlogi in pripombe:
  • Zelo zanimivo in �ivljenjsko podajanje informacij. �e ve? takih seminarjev.
  • Brez pripomb. Vse je bilo O.K.
  • Moji vtisi glede seminarja so zelo dobri.
  • Menim, da je bilo kvalitetno in zabavno.
  • Prijetno zanimivo predavanje.
  • Do sedaj mi je bilo to predavanje najbolj zanimivo, predavatelj g. Miran je bil zelo dobro pripravljen in upam, da nam bo �e kdaj lahko predaval.
  • 2. del je bil preve? �osladen�, srednje�olski.
  • Vtisi odli?ni, predavatelj super.
  • G. Miran je zelo duhovit predavatelj, kar pa je �e toliko bolj�e, ker po napornem dnevu la�je poslu�a� predavanje.
  • Seminar je bil zelo spro�?en, zanimiv in pou?en. Bil je tudi zelo dober predavatelj.
  • Vse OK. Zelo zanimivo, tudi zabavno, �ivljenjsko.
  • Preseglo moja pri?akovanja – POHVALNO!!!
  • Z na?inom predavanja sem bila zadovoljna, bilo je zelo spro�?ujo?e in prijetno.
  • Zelo zanimivo, razgibano. Predavatelj odli?en.
  • Krasno in do�iveto popoldne.

—————————————————————————————————-

Ve�?ine dela s strankami (V organizaciji Upravne akademije) UE Dom�ale, 30.11.2006 Kaj vam je bilo najbolj v�e?? Predavatelj 1 x; – na?in predavanja Vse (motiviranost, predanost) predavatelja Na?in predavanja Predstavitev, povezanost med pred. in udele�. Na?in predavanja Primeri, predavatelj Delo po skupinah, sodelovanje vseh udele�encev Zanimivo predavanje Delo v skupini Navajanje primerov iz prakse Spro�?enost To, da je bilo vse prikazano na primerih Dinami?nost Na?in podajanja oz. predavanja Zasnovanost seminarja in izvedba Komunikativnost, odprtost, prijaznost Podajanje snovi – zelo zanimivo in pou?no �e ve?krat tako Pristop, podajanje vsebinKaj vas je na seminarju najbolj motilo Ni? 1 x Ni? kaj posebnegaDrugo (pripombe, pohvale, predlogi) Zelo dobro 1 x ?im ve? podajanja izku�enj Zanimivo predavanje Hvala za novo znanje Ve?krat teh seminarjev Predlagam �e nadgrajevanje Ve? takih seminarjev Zelo OK Vse pohvale gredo predavatelju, saj je zelo zanimivo podajal snov

—————————————————————————————————-

Z bolj�imi medosebnimi odnosi do u?inkovitega kolektiva (V organizaciji Upravne akademije) UE Ajdov�?ina, 21.in 23. 11.2006Kaj vam je bilo najbolj v�e?? Na?in predavanja Kako komunicirati med sodelavci Sposobnost predavatelja Tematika, pristop, motivacija Vse To da ni bila samo teorija, veliko prakti?nosti Spro�?eno komuniciranje izvajalca Pohvala predavatelju Na?in podajanja snovi Celotna izvedba Neposrednost predavatelja, igre vlog Sodelovanje v skupinah Prakti?ni primeri, nasveti Neposrednost Tema-vsebina, podajanje vsebine – predavanje Spro�?en na?in podajanja snoviKaj vas je najbolj motilo? Ni? me ni motilo 1 x; ostali brez odgovoraDrugo (pripombe, pohvale, predlogi) Pohvale Seminar gotovo prina�a (izbolj�ano) novo klimo v na�o UE Dobra, zanimiva tema in odprtost predavatelja, smisel za motiviranje Pohvala predavatelju �e kaj podobnega na temo medsebojnih odnosov, lahko tudi v dru�ini, saj se povsod enako obna�amo Samo pohvala Bilo je zelo pou?no

—————————————————————————————————-

Z bolj�imi medosebnimi odnosi do u?inkovitega kolektiva (V organizaciji Upravne akademije)Mestna ob?ina Ljubljana, 20.11.2006Kaj vam je bilo na seminarju najbolj v�e?? Iskanje medsebojnih odnosov Sodelovanje udele�encev Konkretni primeri Na?in predavanja Predavatelj se odli?no v�ivi v vlogo, ki jo zaigra OKKaj vas je na seminarju najbolj motilo? Iskanje prakse v “birokraciji” Prakti?no ni? OKDrugo (pripombe, pohvale, predlogi) Teorijo prilagoditi “MOL”-u Mogo?e bi se dalo ve? narediti na podro?ju prosojnic oz. Power point slajdov. OK

—————————————————————————————————-

Ve�?ine dela s strankami (V organizaciji Upravne akademije) UC Kranj, 16.11.2006Kaj vam je bilo na seminarju najbolj v�e?? Pridobivanje novih in uporabnih znanj Spro�?enost, komunikativnost Spro�?enost, prakti?ni primeri, odli?en voditelj Spro�?eno ozra?je Motivacija predavatelja, na?in predstavitve Predavateljev na?in predavanja, podajanje snovi, primeri v praksi Prakti?ni prikazi Prakti?ni primeri, odli?en (ve? kot odli?en) predavatelj Na?in predstavitve, delo v skupini, spro�?enost Odnos predavatleja do poslu�alcev, humor pri podajanju primerov Spro�?enost, vzdu�je, smeh, primeri iz resni?nega �ivljenja, sposobnost, izvajalca, da nas motivira, sposobnost da vedno izbere pravi ?as za nadaljevanje pogovora (g. Morano) Vse Pristop Podajanje znanja in izku�enj Podajanje snovi, spro�?enost izvajalca in tako vseh udele�encev Predstavitev seminarja, kajti prof. Morano je zelo dobro predstavil ta seminar Predavatelj, ki je pravilno predstavil seminar in njegova pozitivna energija Njegov pozitiven pristop in da zna sprostiti ozra?je s smehom med predavanjem Simpati?nost predavatelja, humor, smeh, dobre uporabne ideje, nasveti, znanje, “masa�a” Prakti?ni del, sodelovanje v skupinah, pred za?etkom u?nih ur petminutna fizioterapija za bolj�o koncentracijo Duhovitost, ponazoritve Spro�?enost Spro�?enost izvajalca, skupinsko deloKaj vas je na seminarju najbolj motilo? Ni? 4 xNimam pripomb 1 xDrugo (pripombe, pohvale, predlogi Zelo dobro predavanje Odli?en seminar, marsikaj bo v praksi prav pri�lo Ponovite tak seminar, ki ne bo samo toga predstavitev zakonodaje, super Zelo dobro na splo�no �e tako naprej Enkratno, kar tako naprej Pohvalila bi predavatelja, ker �e nikoli nisem “do�ivela” takega seminarja. Bravo! Vse super, tako dobro �e dolgo ni bilo v slu�bi Zelo pohvalno, sprostitveno �e ve?krat kaj podobnega Zelo kvaliteten seminar Taki seminarji so res dobrodo�li Dobro bi bilo, ?e bi imeli �e ve? takih predavateljev �e kak�en podoben seminar Super predavatelj Nadgradnje in �e kak�no podobno predavanje Hvala za udele�bo na seminarju Tako naprej Zelo dobro

—————————————————————————————————-

Te�ave med predstavitvijo (V organizaciji Upravne akademije) Mestna ob?ina Ljubljana, 15.11.2006Kaj vam je bilo na seminarju najbolj v�e?? Prijazen, neposreden pristop predatelja Predavateljev odnos do postlu�alcem, podajanje teme, spro�?enost Sodelovanje, podajanje prakti?ni primerov, opozarjanje na napake, dovolj odmorov Aktivna udele�ba Nau?il sem se novih spretnosti pri predstavitvi Medsebojno sodelovanje Vizualne predstavitve Snemanje Dinami?na, aktivna predstavitev Timsko delo Prakti?no delo – primeri Interdisciplinarno deloKaj vas je na seminarju najbolj motilo? Preve? ponavljanja s starega seminarja, premalo novih prakti?nih nalog, primerovDrugo (pripombe, pohvale, predlogi) Spro�?eno vzdu�je, dobra organizacija, vizualni pripomo?ki, kamera, power point Pohvala �e ve? takih seminarjev

—————————————————————————————————-

Z bolj�imi medosebnimi odnosi do u?inkovitega kolektiva (V organizaciji Upravne akademije)UA, 14.11.2006Kaj vam je bilo na seminarju najbolj v�e?? Dobro posredovanje snovi Aktivnost – sodelovanje Tema in izvirnost predavanja Prakti?ni del, konkretni primeri Na?in podajanja vsebine, aktivno sodelovanje Predavatelj, prakti?ne vaje Spro�?en nastop predavatelja VseKaj vas je na seminarju najbolj motilo? Ni?Drugo (pripombe, pohvale, predlogi Organizacija, predavatelj Zelo dober seminar

—————————————————————————————————-

Ve�?ine dela s strankami (V organizaciji Upravne akademije)UC Maribor, 09.11.2006Kaj vam je bilo na seminarju najbolj v�e?? Prakti?ni primeri Sodelovanje udele�encev (skupinsko delo)Neposrednost, strokovnost, iskrivost Sodelovanje vseh udele�encev Spoznavanje razli?nih osebnosti, psiholo�ke oblike Na?in podajanja snovi Konkretni primeri, komunikacija predavatelja z nami, pozitivna naravnanost in pristop predavatelja Humoren na?in prezentacije Sodelovanje udele�encev, slikovni materiali in pisanje Delo v skupini, igre vlog, prakti?ni primeri Slikovitost primerov, veliko prakti?nih namenov Igranje vlog, delo v skupinah Re�evanje konkretnih problemov – simulacija konkretnih situacijKaj vas je na seminarju najbolj motilo?P rekratek ?as trajanja seminarja, da ni bilo mo�nosti opisati konkretnih situacij iz na�e prakse in dobiti odgovore in pripomo?ke oz. napotke, kako ravnati v takih situacijahDrugo (pripombe, pohvale, predlogi Vse pohvale gredo profesorju Nadrejeni bi morali sodelovatina seminarjih, nas ve?krat poslati na izobra�evanje Dalj�i ?as trajanja seminarja

—————————————————————————————————-

Ve�?ine dela s strankami (V organizaciji Upravne akademije)UA, 24.10.2006Kaj vam je bilo na seminarju najbolj v�e?Prakti?no delo, timsko delo, spoznavanje medsebojnih odnosovTvorno sodelovanje, animacija udele�encev�ive primerjaveZanimivostVse 1 X;Pristnost podajanja snoviSpro�?enost, pogovor, primeriNovi, sve�i pristopi prredavatelja, prijaznostRazlaga na primerihSodelovanje, predavateljev na?in podajanja snoviIzvajanje predavatelja, njegovo preprosto izvajanje, prijetnost�ivo predavanje; predstavitev skozi osebne primere predavateljaNa?in izivajanja seminarjaIzvedba seminarja na primerihOdli?en predavatelj, ?as je minil zelo hitroKaj vas je na seminarju najbolj motilo?Ni? 5 x; PrekratekDa sem samo jaz prisoten od sodelavcevDrugo (pripombe, pohvale, predlogiZahvala za prijaznost in lepo predavanje izvajalcu, �e ve? prakti?nih in timskih sodelovanjLe tako naprejZanimiv predavatelj

—————————————————————————————————-

Sodobne metode organiziranja in vodenja (V organizaciji Upravne akademije)UE Kranj, 17.10.2006Kaj vam je bilo na seminarju najbolj v�e?Zanimivo predavanje s prakti?nim prikazom, spro�?enostSlikovita razlagaPristop in odprtost predavatelja, aktualnost vsebine, spro�?eno vzdu�jeTvorno sodelovanje, dobra motivacijaNeposrednost izvajalca, zanimivo predavanje, sodelovanje udele�encevNa?in izvajanjaSpontanost predavateljaPrakti?ni primeri 3 x; komunikacija – sodelovanjePrepri?ljivost, spro�?enost, nov pogled na zadevo oz. spoznavanje nove temePredavatelj, tema seminarjaNeposrednost in zanimivost nastopa predavateljaSodelovanje vseh udele�encevKaj vas je na seminarju najbolj motilo?ni? 2xostali brez odgovorovDrugo (pripombe, pohvale, predlogiNadaljevanje seminarja, upam, da se �e kdaj sre?amo�e si �elim takega seminarja, ker je bilo super�e tako naprej, �elim sodelovati na podobnih seminarjihIzreden pristop predavateljaPohvale organizatorju UE KranjEnkratno, �e ve? takih seminarjevNadaljevanje z novimi tematikami, na temo vodenje, organiziranjePohvala predavatelju g. MoranoZelo dobro

seminarji in delavnice za vodenje, delo s strankami, nastopanje in poučevanje
Tangens | Tbilisijska 116 | SI 1000 Ljubljana | info@tangens.si | (01) 423-01-94 | 041-621-689 | Oblikovano z ljubeznijo | © Tangens, d.o.o.

Opozorilo: piškotek na delu! Prejeli ste varnega in koristnega. O piškotku. Navodilo za izbris.

Na vrh strani