Tangens
Možnosti sodelovanja (šole)

Možnosti sodelovanja (šole)

Udeleženci šole se udeležujejo skupinskih dogodkov v skladu s terminskim načrtom in med posameznimi dogodki izpolnjujejo določene zadolžitve:

  • odgovarjajo na vprašanja za osvežitev in utrjevanje obravnavane snovi;
  • študirajo dodatno literaturo;
  • obdelujejo praktične primere in izpolnjujejo praktične naloge povezane z vsakodnevnim vodenjem.

Miran vodi za vsakega udeleženca evidenco (udeležba na dogodkih, opravljanje nalog in pisanje poročil).

Kdor izpolni vse navedeno, prejme Diplomo šole. V primeru odsotnosti na največ 20 % trajanja skupinskih dogodkov, se lahko udeleženec priglasi k izpitu iz manjkajoče snovi. Z opravljenim izpitom dokaže, da že ima zahtevano znanje ali da ga je pridobil na druge načine.
Udeleženci, ki ne izpolnijo pogojev za pridobitev Diplome, prejmejo Potrdilo, na katerem je navedeno katerih dogodkov so se udeležili.

Za klic pritisnite: 041-621-689