usposabljanja, spopolnjevanja in coaching za večjo učinkovitost
tangens
Možnosti sodelovanja (šole)

Možnosti sodelovanja (šole)

Šola je ime za daljše usposabljanje in spopolnjevanje, ki je sestavljena iz več modulov (predmetov). Število in vsebine modulov določimo skupaj z vami. Lahko pa se odločite za preverjeni šoli vodenja ali prodajanja.

Udeleženci šole se udeležujejo skupinskih dogodkov v skladu s terminskim načrtom in med posameznimi dogodki izpolnjujejo določene obveznosti:

 • odgovarjajo na vprašanja za osvežitev in utrjevanje obravnavane snovi;
 • študirajo dodatno literaturo;
 • uporabijo obravnavane vsebine v praksi (obdelujejo praktične primere in izpolnjujejo praktične naloge povezane z vsakodnevnim vodenjem):
 • pišejo poročila o izkušnjah z uporabo obravnavanih vsebin v praksi.

Za vsakega udeleženca vodimo evidenco (udeležba na dogodkih in izpolnjevanje obveznosti).

Kdor izpolni vse navedeno, prejme Diplomo šole.

V primeru odsotnosti na največ 20 % trajanja skupinskih dogodkov, se lahko udeleženec priglasi k izpitu iz manjkajoče snovi. Z opravljenim izpitom dokaže, da že ima zahtevano znanje ali da ga je pridobil na druge načine.

Udeleženci, ki ne izpolnijo pogojev za pridobitev Diplome, prejmejo Potrdilo, na katerem je navedeno katerih dogodkov so se udeležili.

Šola vodenja

Preverjena šola vodenja je sestavljena iz naslednjih modulov

 • planiranje in organiziranje lastnega dela
 • situacijsko vodenje sodelavcev
 • organiziranje dela sodelavcev
 • motivacija in motiviranje
 • vodenje sestankov s sodelavci
 • vodenje procesov reševanja težav (sodelovanje in timsko delo)
 • vodenje težje vodljivih sodelavcev
 • vodenje disciplinskega pogovora
 • sporočanje slabe novice.

Takšna šola vodenje traja devet mesecev. Posamezni moduli trajajo 8 pedagoških ur. Izvedemo jih lahko v strnjeni obliki (vseh 8 pedagoških ur v enem dnevu) ali v dveh delih (dvakrat po 4 pedagoške ure). V primeru izvedbe na daljavo, vsak modul razdelimo na 2-4 urna srečanja. Zaradi specifičnosti dela na daljavo, trajajo moduli 10 pedagoških ur.

Prodajna šola

Preverjena prodajna šola je sestavljena iz naslednjih modulov:

 • stik s stranko
 • vodenje prodajnega pogovora
 • obvladovanje ugovorov in pomislekov strank
 • učinkovito zaključevanje
 • komunikacija z zahtevnimi strankami.

Predstavljena šola traja 5 mesecev. Posamezni moduli trajajo 4-5 pedagoških ur. V primeru izvedbe v živo posamezne module izvajamo v strnjeni obliki (v enem dnevu); V primeru izvedbe na daljavo, vsak modul razdelimo na dve srečanji. Zaradi specifičnosti dela na daljavo, trajajo moduli 5-6 pedagoških ur.

Za klic pritisnite: 041-621-689