Možnosti sodelovanja (šole)

| 16:15

—————————————

ploscice-hisa-dimnik-1024px.pngZaenkrat izvajamo šole vodenja in šole prodajanja.

Udeleženci šole se udeležujejo seminarjev v skladu s terminskim načrtom in med posameznimi seminarji izpolnjujejo določene zadolžitve:

  • odgovarjajo na vprašanja za osvežitev in utrjevanje;
  • študirajo dodatno literaturo;
  • obdelujejo praktične primere in izpolnjujejo praktične naloge povezane z vsakodnevnim vodenjem.

Miran vodi za vsakega udeleženca evidenco (udeležba na seminarjih, opravljanje nalog in pisanje poročil).

Kdor bo izpolnil vse navedeno, prejme Diplomo šole. V primeru odsotnosti na največ 2 seminarjih, se lahko udeleženec priglasi k izpitu, s katerim lahko dokaže, da je preštudiral obravnavano snov. Če želi diplomo, mora izpolniti še ostale obveznosti.
Udeleženci, ki ne izpolnijo pogojev za pridobitev Diplome šole, prejmejo Potrdilo, na katerem je navedeno na katerih seminarjih so sodelovali.

tang-phone.png
.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

seminarji in delavnice za vodenje, delo s strankami, nastopanje in poučevanje
Tangens | Tbilisijska 116 | SI 1000 Ljubljana | info@tangens.si | (01) 423-01-94 | 041-621-689 | Oblikovano z ljubeznijo | © Tangens, d.o.o.

Opozorilo: piškotek na delu! Prejeli ste varnega in koristnega. O piškotku. Navodilo za izbris.

Na vrh strani