usposabljanja, spopolnjevanja in coaching za večjo učinkovitost
tangens
Podatki o družbi

Podatki o družbi

Tangens, d.o.o., Tbilisijska ulica 116, 1000 Ljubljana

Id. štev. za DDV: SI 24828653

TR: SI56 6100 0001 5234 294 pri Delavski hranilnici

Matična številka: 5605342

šifra dejavnosti: M/80.422, 85.590

Leto ustanovitve: 1992 – Srg 1506/92

direktor: Miran Morano.