Tangens
Možnosti sodelovanja (moderiranje)

Možnosti sodelovanja (moderiranje)

Moderiranje* in facilitiranje** procesov reševanja težav pri delu z ljudmi je primerno za izkušene udeležence in udeležence, ki so se udeležili številnih usposabljanje ter želijo drugačen pristop.

Moderiranje* in facilitiranje** temeljita na predpostavki, da imajo udeleženci procesa dovolj znanja in izkušenj in zato lahko z izmenjavo izkušenj ter s sodelovanjem (več glav več ve in različni ljudje različno razmišljajo) pridejo do rešitev za svoje težave s pomočjo izbranih tehnik in metod skupinskega dela.

Skupina z moderatorjevo in facilitatorjevo pomočjo prepozna področja, na katerih bi lahko dosegli napredek. Nato izbere področja, ki so za vse udeležence zanimiva in išče rešitve za izboljšanje.

* Moderiranje in moderator

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) piše:

moderírati -am nedov. in dov. (ȋ) 

1. na konferencah, strokovnih sestankih namesto avtorjev strnjeno podajati glavno vsebino referatov ali voditi njihov potek: okroglo mizo je moderirala novinarka osrednjega časopisa; moderirati pogovor, razpravo 
// neposredno sodelovati v oddaji kot njen soustvarjalec: moderirati oddajo, radijski program 

2. preverjati skladnost prispevkov na spletnem forumu s pravili foruma ali odgovarjati na vprašanja uporabnikov: forum lahko moderira lastnik spletne strani; moderirati komentarje

V Vrbinčevem Slovarju tujk piše: moderirati –am (lat. Moderari) umeriti, umiriti, uravnavati; ublažiti kaj; brzdati, krotiti.

Moderator obvlada problematiko, ki jo obravnava proces (konferenco, sestanek, okroglo mizo, radijsko oziroma televizijsko oddajo, objavljanje na spletnih forumih ipd.) in lahko dejavno vpliva na vsebino dogajanja. 

Moderator presoja primernost in ustreznost prispevkov udeležencev procesa in njihovo obnašanje – včasih jih spodbuja (celo izziva), včasih pa miri (celo kroti).Ker se ukvarja z vsebino procesa obstaja nevarnost, da bo prehitro, oziroma pristransko vrednotil prispevke udeležencev.

** Facilitiranje in facilitator

V naših slovarjih (spletni portal Fran) izraza facilitiranje ne najdemo, zato poglejmo najprej prevod iz angleščine.

PONS:

fa·cili·tate  [fəˈsɪlɪteɪt] GLAG. preh. glag.: lajšati [dov. obl. olajšati]

V angleških slovarjih je facilitiranje razloženo podobno, kot ga razlaga Cambridge Dictionary:

facilitate: to make something possible or easier; to help people deal with a process or reach an agreement or solution without getting directly involved in the process, discussion, etc. yourself

Kar bi lahko prevedli: narediti nekaj mogoče ali lažje; pomagati ljudem, da obvladajo postopek oziroma dosežejo dogovor ali rešitev, brez neposrednega vključevanja v postopek, razpravo itd.

Facilitiranje je torej nudenje pomoči (v našem primeru skupini ljudi – lajšanje njihovega dela) brez neposrednega vpletanja.

Facilitator pomaga skupini ljudi:

  • razumeti medsebojne razlike,
  • poiskati njihove skupne cilje
  • iskati možnosti za uresničitev skupnih ciljev.

Facilitator podpira ljudi pri njihovih prizadevanjih, medtem pa ostaja nevtralen in nepristranski. Facilitator je strokovnjak za proces, zato nosi odgovornost za skupinski proces, ne pa za rezultat skupinskega procesa.

Vodenje procesov reševanja težav pri delu z ljudmi terja spretno prehajanje med obema vlogama.

Za klic pritisnite: 041-621-689