Možnosti sodelovanja (moderiranje)

| 16:15

————————————————

ploscice2013-rumene-1024px.png

Moderiranje procesa reševanja težav pri delu z ljudmi je primerno za organizacije, ki so svojim zaposlenim ponudile že veliko izobraževalnih vsebin in želijo drugačen pristop.

Moderiranje temelji na predpostavki, da imajo udeleženci procesa dovolj znanja in izkušenj in zato lahko s sodelovanjem (več glav več ve in različni ljudje različno razmišljajo) pridejo do rešitev za svoje težave s pomočjo izbranih tehnik in metod skupinskega dela.

Skupina z moderatorjevo pomočjo prepozna področja, na katerih bi lahko dosegli napredek. Nato izbere področja, ki so za vse udeležence zanimiva in išče rešitve za izboljšanje.

tang-phone.png

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

seminarji in delavnice za vodenje, delo s strankami, nastopanje in poučevanje
Tangens | Tbilisijska 116 | SI 1000 Ljubljana | info@tangens.si | (01) 423-01-94 | 041-621-689 | Oblikovano z ljubeznijo | © Tangens, d.o.o.

Opozorilo: piškotek na delu! Prejeli ste varnega in koristnega. O piškotku. Navodilo za izbris.

Na vrh strani