usposabljanja, spopolnjevanja in coaching za večjo učinkovitost
tangens
Možnosti sodelovanja (moderiranje)

Možnosti sodelovanja (moderiranje)

Ker se pretežno ukvarjamo z osebnimi veščinami za večjo učinkovitost pri delu in v življenju nasploh, ta članek obravnava predvsem moderiranje* in facilitiranje** procesov reševanja težav pri delu z ljudmi.

Moderiranje in facilitiranje sta primerna za izkušene udeležence in udeležence, ki so se udeležili številnih usposabljanj ter potrebujejo (ali želijo) drugačen pristop.

Moderiranje in facilitiranje temeljita na treh predpostavkah:

  • udeleženci procesa imajo znanje in izkušnje, poleg tega pa lahko uporabijo še svojo domišljijo in inteligenco;
  • “več glav več ve”;
  • različni ljudje razmišljajo različno (drugače).

Udeleženci usposabljanja in spopolnjevanja z ustreznim vodenjem prepoznajo področja, na katerih bi lahko dosegli napredek. Nato izberejo področja, ki so koristna za vse udeležence in iščejo možne rešitve oziroma poti do napredka.

* Moderiranje in moderator

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) piše:

moderírati -am nedov. in dov. (ȋ) 

1. na konferencah, strokovnih sestankih namesto avtorjev strnjeno podajati glavno vsebino referatov ali voditi njihov potek: okroglo mizo je moderirala novinarka osrednjega časopisa; moderirati pogovor, razpravo 
// neposredno sodelovati v oddaji kot njen soustvarjalec: moderirati oddajo, radijski program 

2. preverjati skladnost prispevkov na spletnem forumu s pravili foruma ali odgovarjati na vprašanja uporabnikov: forum lahko moderira lastnik spletne strani; moderirati komentarje

V Vrbinčevem Slovarju tujk piše: moderirati –am (lat. Moderari) umeriti, umiriti, uravnavati; ublažiti kaj; brzdati, krotiti.

Moderator obvlada problematiko, ki jo obravnava proces (konferenca, sestanek, okrogla miza, radijska oziroma televizijska oddaja, objavljanje na spletnih forumih ipd.) in lahko dejavno vpliva na vsebino dogajanja. 

Moderator presoja primernost in ustreznost prispevkov udeležencev procesa in njihovo obnašanje – včasih jih spodbuja (celo izziva), včasih pa miri (celo kroti). Ker se ukvarja z vsebino procesa, obstaja nevarnost, da bo prehitro, oziroma pristransko vrednotil prispevke udeležencev.

Zato moderiranje med usposabljanjem zahteva veliko mero samoobvladovanja in potrpežljivosti. Samo tako bo pomagal udeležencem usposabljanja doseči učne cilje.

** Facilitiranje in facilitator

V naših slovarjih (spletni portal Fran) izraza facilitiranje ne najdemo, zato poglejmo najprej prevod iz angleščine.

PONS:

fa·cili·tate  [fəˈsɪlɪteɪt] GLAG. preh. glag.: lajšati [dov. obl. olajšati]

V angleških slovarjih je facilitiranje razloženo podobno, kot ga razlaga Cambridge Dictionary:

facilitate: to make something possible or easier; to help people deal with a process or reach an agreement or solution without getting directly involved in the process, discussion, etc. yourself

Kar bi lahko prevedli: nekaj omogočiti ali olajšati; pomagati ljudem, da obvladajo postopek oziroma dosežejo dogovor ali rešitev, brez neposrednega vključevanja v postopek, razpravo itd.

Facilitiranje je torej nudenje pomoči skupini ljudi (lajšanje njihovega dela) brez neposrednega vpletanja, z izbiro ustreznih metod in tehnik skupinskega dela.

Facilitator pomaga skupini ljudi:

  • razumeti medsebojne razlike,
  • poiskati njihove skupne cilje
  • iskati možnosti za uresničitev skupnih ciljev.

Facilitator podpira ljudi pri njihovih prizadevanjih, medtem pa ostaja nevtralen in nepristranski. Facilitator je strokovnjak za proces, zato nosi odgovornost za skupinski proces, ne pa za rezultat skupinskega procesa.

Vodenje procesov reševanja težav pri delu z ljudmi terja spretno prehajanje med obema vlogama.

To je lažje tistemu, ki se z moderiranjem in facilitiranjem ukvarja profesionalno. Pokličite nas ali nam pišite in pomagali vam bomo pri odločitvi.

Za klic pritisnite: 041-621-689