usposabljanja, spopolnjevanja in coaching za večjo učinkovitost
tangens
Nataša Čebulj

Nataša Čebulj

NatasaCebulj

KUMI_logo_m

Nataša Čebulj

Sistemske postavitve KUMI

natasa.cebulj@gmail.com 

 

Nataša je univ. dipl. pedagog andragog in prof. umet. zgodovine, s strokovnim izpitom na področju svetovalnega dela in izobraževanja, certificiran NLP coach, certificirana mojstrica poslovne komunikacije, članica slovenskega društva za nevrolingvistično programiranje in licenčni moderator sistemskih postavitev Hellinger Sciencie. Pridobila je tudi mednarodni certifikat za kvalificiranega SDI (Strength Deployment Inventory) uporabnika.

S sistemskimi postavitvami se je srečala že leta 2002 in jih samostojno moderira od leta 2008, ko je prejela certifikat Hellinger Sciencie. Leta 2013 je prejela tudi certifikat Inštituta Berta Hellingerja na Nizozemskem za trenerja za moderatorje organizacijskih postavitev in certifikat Carole Castillo za moderatorko rekonstruktivnih postavitev, ki vodi Inštitut Berta Hellingerja v Venezueli.

Je ustanoviteljica Inštituta za sistemske postavitve v Sloveniji.

Ima že več kot 24 let delovnih izkušenj. Ključne delovne izkušnje je pridobivala več kot 10 let v gospodarstvu, kot kadrovski strokovnjak na področju razvoja kadrov v mednarodnem slovenskem podjetju Lek. Tam se je srečevala z velikimi strokovnimi izzivi. Uspešno je vodila področje razvoja in izobraževanja zaposlenih in uveljavljala svojo vlogo vodje, svetovalke in coacha managerjem. Kariero je nadaljevala, kot ekspert za razvoj kadrov in organizacije ter vodja projektov za področje plačnega sistema, organizacijske klime, kulture in letnih pogovor v Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Hkrati že več kot 12 let deluje kot trener, coach, sistemski moderator in svetovalec vodjem in timom na področju vodenja, timskega dela, komunikacije, mentorstva, upravljanja znanja ter prenove procesov.

Leta 2006 je začela treninge izvajati v okviru svojega podjetja KUMI. Svoje znanje kontinuirano dopolnjuje pri domačih in mednarodnih strokovnjakih, kot so Bert Hellinger, Maria Sophie Hellinger, Matej Škufca, Marko Pogačnik, Jan Jakob Stam, Bibi Schreuder, Vedran Kraljeta, Carola Castillo, Claude Rosselet, Georg Senoner, Christine Blumenstein- Essen, Carl Peter Strommer, Gerhard Walper, Tom Best, Tatjana Dragovič, Alenka Vidrih, Kurt Andersen, Dušan Donko, Vlado Ilić, Reinald Schiestel, Dan Brule, Dirk Oellibrandt in ostali.

Je specializantka umetnostne terapije na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in že več kot 5 let intenzivno izvaja delavnice Umetnostne terapije z otroci in z mladino s posebnimi potrebami.