usposabljanja, spopolnjevanja in coaching za večjo učinkovitost
tangens
Janja Rebolj

Janja Rebolj

Janja Rebolj je profesorica zgodovine in sociologije.

V Muzeju in galerijah mesta Ljubljane je zaposlena že vrsto let na različnih delovnih mestih, zadnja leta vodi in razvija Programe za odrasle ter izobražuje zunanje sodelavce in muzejske kolege (v okviru Skupnosti muzejev Slovenije)

Janja je od leta 2008 tudi samostojna podjetnica (Rej, Janja Rebolj, s.p.). Njena dejavnost je:

 • poslovno in osebno svetovanje in izobraževanje
 • izvajanje delavnic s področja timskega dela, komunikacije, učinkovitih odnosov, obvladovanja konfliktov, obvladovanja sprememb, učinkovitega prenosa znanja in vodenja.

Nekaj zanimivosti o Janji:

 • v trenerske vode je zajadrala s projektom MATRA, 1996-2003 v katerem se je usposobila za trenerko muzejskega menedžmenta, in kot trenerka sodelovala pri izobraževanju skoraj 400 slovenskih muzealce;
 • o kulturnem menedžmentu se je izobraževala na Gea Collegeu;
 • ima opravljen Andragoški praktikum Glotte Nove, 2005 – 2007,  dveletno usposabljanje za poučevanje in trening odraslih;
 • ima mednarodno licenca NLP (Nevrolingvistično programiranje) poslovni  in mojster praktik (INLPTA  – mednarodne zveze NLP trenerjev), 2007, in NLP coach, 2008;
 • ima mednarodno licenco za delo s komunikacijskim orodjem SDI®, 2005;
 • od leta 2005 sodeluje z mednarodnima izobraževalnima podjetjema PSA – SDI d.o.o. in Fast Forward d.o.o. in za njih izvaja kvalifikacijske delavnice za uporabo orodij SDI in  delavnice za njihove kliente v Sloveniji in zunaj nje;
 • je članica Društva moderatorjev Slovenije;
 • je članica Slovenskega društva za Neuro-lingvistično programiranje in njegove sekcije NLP coachev
 • letos je pridobila še licenco The Art of Inovation Leader, avtorja Dimisa Michelidesa (Performa Consulting Ltd).

Spodnja fotografija je nastala med delavnico za mentorje prostovoljcev (če želite fotografijo povečati, kliknite nanjo).
Janja_SDI