Tangens
Javna obravnava NUV III

Javna obravnava NUV III

Priprava Načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja za obdobje 2022-2027 (v nadaljevanju: NUV III)

Namen dogodkov

Namen izvedbe dogodkov (delavnic po porečjih) je aktivno vključevanja širše javnosti v proces načrtovanja ter pridobitev povratnih informacij, pripomb in predlogov s področja voda. S tem želimo:

 • doseči trajno in večjo prepoznavnost področja upravljanja voda,
 • obstoječe in prihodnje uporabnike voda spodbuditi v aktivno oblikovanje predlogov, ki bodo pripomogli k doseganju dobrega stanja voda v Sloveniji.

Javna obravnava po porečjih bo potekala na daljavo preko Zooma (glejte nižje spodaj).

Program dogodkov

 • Uvodne dejavnosti (kdo smo, kaj hočemo)
 • Stanje voda, pritiski in obremenitve
 • delo v skupinah: kritične težave in opredeljevanje prednostnih težav
 • Ukrepi za izboljšanje stanja voda
 • delo v skupinah: oblikovanje predlogov ukrepov
 • Sklepne  dejavnosti (evalvacija dogodka).

Urnik dogodkov:

 • 9.00 – 10.30: delo po programu
 • 10.30 – 10.45: odmor
 • 10.45 – 12.00: delo po programu
 • 12.00 – 12.30: odmor
 • 12.30 – 14.00: delo po programu

Koristne povezave:

Voditelj in facilitator dogodka

bo Miran Morano. Miran se najbolje počuti, ko je obdan z zeleno in modro barvo. Rojen je v Ilirski Bistrici (Sušec, reka Reka, Snežnik), zadnja leta živi v Ljubljani in dela po celi Sloveniji (včasih tudi zunaj nje). Svojim naročnikom pomaga reševati težave do katerih prihaja pri delu z ljudmi. Ima svoje podjetje, sodeluje pa s številnimi poslovnimi parrtnerji – recimo z Upravno akademijo, Andragoškim centrom Slovenije in z Društvom moderatorjev (facilitatorjev) Slovenije.

Miran verjame v neskončnost zmožnosti ljudi, ki hočejo sodelovati. Svoje poslanstvo vidi ravno v ustvarjanju varnega okolja, v katerem smo ljudje pripravljeni (vsaj za kratek čas) pozabiti na razlike in iskati, kaj imamo skupnega.

Na dogodku bo skrbel, da bomo imeli pred očmi javni interes in skupne vrednote.

Zoom je učinkovito orodje za delo na daljavo. Uporabljate ga lahko v brskalniku ali kot namizno aplikacijo. Lažje boste sodelovali v skupini, če si Zoom namestite na računalnik. Tako boste lahko spletni brskalnik uporabljali za dostop do dokumentov v souporabi. Več o sodelovanju v delavnicah na daljavo.

Namestitev Zooma je varna in hitra.

Na računalnik ga lahko namestite s klikom na to povezavo.

Če pa želite bolj natančno navodilo za namestitev, s lahko pomagate z našim navodilom za namestitev. Navodilo lahko prevzamete s klikom na to povezavo (Navodilo). V navodilu boste našli tudi napotke, kako se pridružiti dogodku.

Zoom bonton

 • Še preden se pridružimo dogodku, uredimo svoje okolje in preverimo nastavitve svoje opreme. Računalnik postavimo tako, da za hrbtom ne bomo imeli vira svetlobe (recimo okna). Preverimo, kaj prikazuje kamera in po potrebi popravimo (ali spremenimo naklon prenosnikovega zaslona s kamero), da bo voden celoten obraz, ne le zgornja polovica. Izogibamo se uporabi zabavnih filtrov, ker po nepotrebnem odvračajo pozornost od vsebine.
 • Poskrbimo, da odprte aplikacije na našem računalniku ne bodo motile naše pozornosti (tudi tista za e-pošto – vse lahko počaka počaka na odmor). Isto velja za telefon.
 • Dogodku se pridružimo vsaj 10 minut prej, da preizkusimo delovanje mikrofona in kamere. Voditelj vam bo na voljo za pomoč že 20 minut pred začetkom dogodka.
 • Mikrofone imamo vklopljene samo, ko želimo kaj povedati. Prej to nakažemo z uporabo grafičnega simbola dvignjene roke in počakamo, da dobimo »besedo«.
 • Voditelj bo pri dajanju »besede« upošteval vrstni red priglasitve in čas, ki je namenjen posamezni točki dnevnega reda. Če ne bomo dobili besede, bomo svoje vprašanje ali komentar zapisali v Klepet (Chat).
 • Če nas bo več kot 50, bo voditelj dogodka prosil, da ugasnemo kamere in tako omogočimo spremljanje dogajanja tudi tistim s šibkejšo internetno povezavo.
 • Ko smo v sobah za ločene sestanke, imamo kamere vklopljene, saj to omogoča boljšo komunikacijo med člani skupine.
 • Dogodka ne bomo snemali. Voditelj bo naredil par posnetkov zaslona v dokumentarne namene. Pred tem nas bo na to opozoril.