Tangens
Novice

Novice

Miran bo v maju in juniju facilitiral 8 dogodkov v okviru javne obravnave NUV III.

Namen izvedbe dogodkov (delavnic po porečjih) je aktivno vključevanje širše javnosti v proces načrtovanja ter pridobitev povratnih informacij, pripomb in predlogov s področja voda.

S tem želimo:

  • doseči trajno in večjo prepoznavnost področja upravljanja voda,
  • obstoječe in prihodnje uporabnike voda spodbuditi v aktivno oblikovanje predlogov, ki bodo pripomogli k doseganju dobrega stanja voda v Sloveniji.

Vse potrebne informacije o prijavi na posamezne dogodke in o poteku dogodkov najdete na spletni strani MOP.

Mi praznujemo celo leto. Že 30 let …

Starejše novice