PowerPoint for Mac 2011 vs PowerPoint for Mac 2008

PowerPoint | 12:30

2. februar 2011

logoppt11.png picture-32.png

Wau! Novi PowerPoint for Mac 2011 je odličen izdelek!

V tem članku predstavljam samo nekaj izboljšav – predvsem tiste, ki so pomembne z vidika trenerja in predstavitelja.

Ostale izboljšave si lahko ogledate na njihovi spletni strani

Na to spletno stran lahko pridete tudi že ob zagonu Powerpointa for Mac 2011 (v nadaljevanju PPT 2011), na meniju izberete Explore PowerPoint.

. Oblikovanje prosojnic

Ena od najbolj koristnih lastnosti se mi zdi možnost spreminjanja plasti. Pogosto je pri zapletenih animacijah (recimo, ko so slike ali besedila naložena drug preko drugega) težko izbrati želeno sliko ali besedilo. V novi verziji PowerPointa je to zelo enostavno kliknete na Arrange (Slika 2) …

plasti-moznost.png

Slika 1

… in pojavi se stranski pogled na plasti, kar omogoča hitro in enostavno izbiranje določene plasti oziroma njihovo premikanje.

plasti1.pngplasti2.png

Sliki 2 in 3 (kliknite za povečavo)

Tudi urejanje animacij je olajšano, saj je vsaka oštevilčena (po zgledu PPT za Windows 2010).

oznakeanimacij.png

Slika 4 (kliknite za povečavo)

PowerPoint tradicionalno nudi relativno bogato izbiro clipartov, tudi fotografij v solidni kakovosti:

cliparti.png clipartslajd.png

Sliki 5 in 6 (kliknite za povečavo)

Pri uporabi fotografij imamo uporabniki sedaj možnost zmanjševanja resolucije. Fotografijo lahko povlečemo na prazno prosojnico in PPT avtomatično pomanjša velikost fotografije tako, da upošteva daljšo stranico:

.

UvozFotografij

Slika 7 (kliknite za povečavo)

Na zgornji sliki vidite, da je cela fotografija na prosojnici, za razliko od Keynote 2009, ki upošteva krajšo stranico zato sega preko desnega roba prosojnice (slika 8) in jo je potrebno pomanjšati.

.

InsertPhotoKN.

Slika 8 (kliknite za povečavo)

Fotografijo lahko tudi povlečemo v označen okvir in PPT avtomatično prilagodi velikost fotografije izbranemu okvirju.

Sedaj pa še novost. Uvoženi sliki lahko tudi preprosto zmanjšamo resolucijo.

photoquality.png photoquality2.png

Sliki 9 in 10 (kliknite za povečavo)

Na Sliki 9 je nastavitev kakovosti namenjena tiskanju, Slika 10 pa prikazuje nastavitev za predvajanje na zaslonih.

Tako 3MB “težka” fotografija opazno “shujša”, kar se zelo pozna pri porabi prostora na pomnilniških medijih.

.

Izboljšano je tudi predvajanje videa. Z miško lahko prikličemo drsni trak s katerim lahko upravljamo video. Video lahko upravljamo v Pogledu predstavitelja (slika 11) ali na glavnem zaslonu (Slika 12). Prejšnja verzija ( 2008) je omogočala samo zaustavitev posnetka (zamrznjena slika) in nadaljevanje predvajanja. V novi verziji lahko predstavitelj tudi na svojem zaslonu (v Pogledu predstavitelja) spremlja potek videa. V verziji 2008 je Pogled predstavitelja prikazoval samo začetno statično sliko.

video-pv.png video.png

Sliki 11 in 12 (kliknite za povečavo)

————

Predvajanje prosojnic

Velik napredek nove verzije je v kakovosti grafike. Animacije in prehodi te?ejo sedaj bistveno bolj gladko in elegantno, tako da razlike med PPT 2011 in Keynote 2009 skorajda ne vidim več.

Nekoliko slabši se mi zdi Pogled predstavitelja.

PPTscreenpvs13slajdi.png

Sliki 13 in 14 (kliknite za povečavo)

Slika 13 prikazuje Pogled predstavitelja PPT 2008. Pri njem mi je najbolj všeč stalen prikaz traku s pomanjšanimi prosojnicami, ki omogoča preskakovanje in iskanje želene prosojnice. Takšen prikaz omogoča boljši nadzor nad potekom predstavitve, saj vidiš več kot zgolj kaj se bo zgodilo ob naslednjem kliku. Moti me, ker se ne da nastaviti velikosti opomb, ki spremljajo prosojnico.

Slika 14 prikazuje Pogled predstavitelja PPT 2011. Trak s pomanjšanimi prosojnicami se pojavi šele, ko ga prikličemo. Pri njem je možno povečati velikost opomb, vendar je prostora manj, kot pri stari verziji, saj ga pol porabi prostor za dodajanje opomb.

Želim si, da bi oblikovalci PPT 2011 raje uporabili izgled Pogleda predstavitelja pri PPT for Windows 2010 (slika 15):

ipv-ppt2010.jpg

Slika 15 (kliknite za povečavo)

Značilnosti PPT 2010 so velike opombe in stalen prikaz traku s pomanjšanimi prosojnicami.

—————–

Sklep

Trenerji in predstavitelji smo dobili izboljšano orodje, ki navduši s svojo estetiko in uporabnostjo. Nova verzija se je tako zelo približala Applovemu Keynote 2009 in prav zanimivo bo videti, kaj bo prinesel novi Keynote.

Ali ste že prebrali primerjavo med PPT 2011 in Keynote 2009?

in

Zakaj uporabljam Keynote?

—————-

Tu sta še dve mnenji v angleškem jeziku:

http://www.macworld.com/reviews/product/671499/review/powerpoint_2011_for_mac.html

http://www.macgasm.net/2010/11/17/office-mac-2011-powerpoint/

PowerPoint for Mac 2011 vs Keynote 2009

PowerPoint | 10:59

1. februar 2011

logoppt11.pngpicture-7.png

Tu si lahko preberete primerjavo dveh najbolj znanih programov za oblikovanje in predvajanje računalniških predstavitev z vidika predstavitelja – torej samo njun predvajalni del. Ta članek je nadgradnja primerjave med PowerPointom 2008 in Keynote 2009 iz let 2008 in 2010.

.

Pogled predstavitelja

Zadnje leto opažam, da vedno več predstaviteljev prepoznava uporabnost  Pogleda predstavitelja (Presenter View, Presenter Display) pri predvajanju svojih predstavitev.

Na Applih se prikaže Pogled predstavitelja vedno, ko priključite nanj še zunanji zaslon ali projektor in imate opcijo Mirroring na OFF. Podobno je tudi pri Windows 7. Pri računalnikih, ki delujejo s starejšimi Windowsi, pa je potrebno to možnost vključiti. Navodilo najdete tukaj.
.

Pogled predstavitelja se pri PowerPointu for Mac 2011 (v nadaljevanju PPT 2011) imenuje Presenter View, pri Keynote 2009 pa Presenter Display.

Oba Pogleda predstavitelja sta si precej podobna.

logoppt11.pngTo je Pogled predstavitelja pri PPT 2011:

pv-razlaga.png

Slika 1 (kliknite na sliko za povečavo)

pvzmeetingnotes.png pvs13slajdi.png

Sliki 2 in 3 (kliknite na sliko za povečavo)

.

 • Prikaz tistega, kar vidijo udeleženci na platnu. Predstavitelj vidi tudi animacije in videoposnetke.
 • Prikaz slike, ki bo sledila ob naslednjem kliku (slika je manjša, velikosti pa ji ni možno spreminjati).
 • Uro in timer, ki lahko meri trajanje prezentacije.
 • Na spodnji levi strani se prikažejo zapiski predstavitelja (če prosojnica nima opomb, ostaja siv kvadrat prazen), na desni spodnji strani pa je prostor za opombe, ki si jih predstavitelj lahko zapiše kar med predvajanjem (Slika 2). Velikost črk je možno spreminjati z drsnikom na levi strani.
 • Premik kurzorja na dno zaslona povzroči, da se pojavi trak s pomanjšanimi prosojnicami, ki omogoča preskakovanje in izbiro točno določenih prosojnic (Slika 3). Trak je viden, dokler ostaja kurzor na dnu zaslona. Po traku se lahko premikate samo z miškinim kurzorjem. Pritisk na smerne tipke na tipkovnici (puščice) namreč povzroči nadaljevanje predstavitve. Priklicani trak vedno prikaže 13 pomanjšanih prosojnic.

.
�-

picture-7.pngIn še Pogled predstavitelja pri Keynote 2009:

.

p_zaslon1.gif

Slika 4 (kliknite na sliko za povečavo)

.

pv-kn2008brez.jpgpv-kn2008.jpg

Sliki 5 in 6 (kliknite na sliko za povečavo)

.

  Prikaz tistega, kar vidijo udeleženci na glavnem zaslonu.

 • Pod sliko trenutne prosojnice se prikaže krogec za vsako animacijo – predstavitelj tako ve, kolikokrat bo še moral klikniti, da se bodo odvrtele vse animacije.
 • Kontrolno črto na vrhu ekrana (uporabnik mora to možnost aktivirati): utripajoča rdeča barva pomeni, da se na glavnem zaslonu nekaj dogaja (animacija, prehod), zelena barva pa pomeni, da je dogajanje naglavnem zaslonu končano in je Keynote pripravljen na nadaljevanje.
 • Prikaz slike, ki bo sledila ob naslednjem kliku (na fotografiji sta oba prikaza enako velika, uporabnik pa jima lahko spreminja velikost).
 • Uro, ki ji lahko nastavimo poljubno velikost in timer, ki lahko meri trajanje prezentacije ali odšteva čas.
 • Zapiski se pokažejo samo, če jih je uporabnik pripisal med oblikovanjem prosojnice (Slika 5). Če prosojnica nima priloženih zapiskov, se prostor za zapiske skrije (Slika 4). To je koristna lastnost, ker sprememba vizualno opozori na opombo. V prostor za zapiske ni možno pisati med prezentacijo.
 • Trak s pomanjšanimi prosojnicami, ki omogoča preskakovanje in izbiro željene prosojnice (Slika 6) se pojavi na ve? na?inov: z miško, s tipkovnico in z daljincem. Če miškin kurzor porinete povsem na vrh zaslona, boste priklicali izbirnik, ki vsebuje tudi oznako Slides. Klik na to oznako prikliče trak s pomanjšanimi prosojnicami. Druga možnost je pritisk na eno od tipk s številkami. Tipka 0 na tipkovnici prikliče trak s prosojnicami med katerimi je označena trenutna prosojnica. Ostale številke prikličejo trak s prosojnicami na katerih je označena prosojnica z izbrano številko. Tretja možnost je pritisk tipke Menu na Apple remote daljincu. Priklicani trak vedno prikaže  7 prosojnic. Po traku se lahko premikate z miškinim kurzorjem in s smernimi tipkami na tipkovnici.

Kateri je boljši?

Pogled predstavitelja pri PPT 2011 ima eno veliko prednost in tri majhne:

 1. Največja prednost je veren prikaz tistega, kar vidijo udeleženci predstavitve – vključno s prikazom videa (pri Keynote 2008 samo rdeča črta na vrhu Pogleda predstavitelja nakazuje, da se na glavnem zaslonu nekaj dogaja, zato predstavitelj nima dobrega občutka, pogleduje na glavni zaslon in s tem kaže svojo negotovost ter izgublja stik z udeleženci)
 2. Trak s pomanjšanimi prosojnicami prikaše skoraj še enkrat več pomanjšanih prosojnic, kar omogoča hitrejše premikanje (iskanje) po računalniški predstavitvi.
 3. Možnost vnosa opomb med predstavitvijo je včasih zelo elegantna rešitev (seveda, če po predstavitvi shranite novo verzijo računalniške predstavitve). Ob ponovnem zagonu se opombe pojavijo na levi strani (pod trenutno prosojnico), na desni pa je ponovem prostor za morebitne nove opombe.
 4. Tipka za preklop zaslonov je koristna za nove uporabnike, ki se jim ni potrebno ukvarjati z izbiranjem zaslona za prikaz Pogleda predstavitelja. Keynote 2009 takšen preklop omogoča s pritiskom na tipko “X”, vendar to vemo le tisti, ki smo prebrali navodila, za intuitivce pa bolj poskrbi PPT 2011.

Pogled predstavitelja pri Keynote 2009 ima nekaj drobnih prednosti pred PPT 2011:

 1. Možnost prilagoditve velikosti in razporeditve vseh sestavin Pogleda predstavitelja – zlasti večji prikaz ure, ki je dobro vidna tudi, ko sem oddaljen od računalnika.
 2. Možnost izbire prikaza na drugi uri – lahko odšteva ali meri porabljen čas.
 3. Več možnosti za priklic traku s pomanjšanimi prosojnicami in možnost premikanja po tem traku s smernimi puščicami.

Pri Keynote me najbolj moti, ker ne vidim, kaj natančno se dogaja na glavnem zaslonu (poteka animacij in videa).

——————————-

Skrivanje projekcije – B(lack)- črni ekran ali W(hite) – beli ekran

Ob pritisnjeni tipki B ali W kontrolni ekran PPT 2011 prikazuje tisto, kar vidijo udeleženci (črn ali bel ekran), Keynote 2009 pa prosojnico, ki je na platnu skrita. Zgodilo se mi je že, da sem pozabil, da imajo udeleženci skrito sliko in razlagal, kaj “vidijo” na platnu. Šele njihovi zmedeni obrazi, so me opozorili, da je nekaj narobe. Ko sem se ozrl na platno, sem videl, da tam ni ničesar.

Še pomembnejša razlika je pri preklicu skritega ekrana. PPT 2011 omogoča  tri vrste preklica:

 • ponoven pritisk na tipko B (ali W) odkrije skrito prosojnico;
 • tipka “naprej” pokaže naslednjo prosojnico/animacijo (čeprav pred tem za zelo kratek čas pokaže tisto, kar je bilo skrito);
 • s tipko nazaj pokaže prejšnjo prosojnico/animacijo (pred tem za zelo kratek čas pokaže tisto, kar je bilo skrito).

Pri Keynote 2009 se se vedno naprej pojavi prosojnica, ki jo je uporabnik skril in šele po ponovnem kliku prikaže naslednjo ali prejšnjo prosojnico/animacijo. Potrebna sta torej dva klika in to je lahko zelo moteče, zlasti ko predstavitelj najavi naslednjo prosojnico, pojavi pa se skrita.

Boljši: PPT 2011.

——————————-

Iskanje željene prosojnice pri skritem zaslonu

Včasih se predstavitelji med predstavitvijo odločimo za spremembo poteka predstavitve. V takem primeru bi bilo najbolj elegantno zatemniti ekran (tipka B – Black), priklicati trak s pomanjšanimi prosojnicami in poiskati želeno prosojnico.  PPT 2011 takšno iskanje omogoča, Keynote 2009 pa ne. Ob pritisnjeni tipki B predstavitelj ne more brskati med svojimi prosojnicami.

Boljši: PPT 2011.

——————————-

Vračanje na že prikazane prosojnice

Ko se predstavitelj vrne na že prikazano prosojnico z animacijami, jo PPT 2011 pokaže brez animacij. Predvideva, da se želi predstavitelj samo sklicevati nanjo. Keynote 2009 pa prikaže prosojnico, kot bi jo uporabljal prvič. Tudi, ko se predstavitelj želi samo sklicevati nanjo, mora ponovno aktivirati vse animacije, kar je zamudno in moteče.

Zame je to ena najpomembnejših pomanjkljivosti Keynote. Pritisk tipke Z sicer omogoči prikaz celotne prosojnice (z že izvedenimi animacijami), vendar to samo z naslednje prosojnice. Izkušnje so me naučile uporabe prosojnic brez alinej in animacij. Če že uporabljam animacije, podvojim takšno prosojnico, izključim vse animacije na njej, prehod nanjo pa se izvrši avtomatično (za udeležence predstavitve neopazno). Ko se sklicujem na že predvajano prosojnico, “skočim” na to – podvojeno brez animacij.

Boljši: PPT!!!

——————————-

Napredno upravljanje

Oba programa je možno upravljati tudi z sodobnimi mobilnimi napravami, kot sta na primer iPhone ali iPod Touch. Tu je moj članek o tem.

iphonelezeci.jpg

——————————-

Ko potegnem črto je (z očmi trenerja) zmagovalec PowerPoint for Mac 2011.
Potemtakem bi bila logična izbira PPT. Toda jaz bom še naprej uporabljal Keynote!

Zakaj vendar, če je nova verzija PPT odpravila večino razlogov, ki sem jih predstavil v članku Zakaj uporabljam Keynote?

 • Okej, prvi razlog je navada. V zadnjih dveh letih sem delal izključno s Keynote. Tudi, če sem za potrebe usposabljanj potreboval PPT, sem računalniško predstavitev izdelal s Keynote, jo izvozil v PPT format in potem popravil animacije in prehode, ki niso dobro učinkovale.
 • Drugi razlog tiči v oblikovanju prosojnic. S Keynote je oblikovanje in urejanje sestavin na prosojnici enostavnejše in hitrejše. Applova filozofija oblikovanja mi bolj ustreza.
 • Tretji razlog: grafika je še vedno boljša. To se vidi zlasti pri prehodih med prosojnicami. Grafika je bolj dodelana, prehodi lepše “tečejo” in so bolj učinkoviti. Kljub velikemu napredku nove verzije PPT v primerjavi z verzijo 2008, je Keynote tu boljši in verjetno bo nova verzija Keynote (ki že nekaj časa “visi” v zraku prinesla še več osupljivih lastnosti.

.

Ali ste prebrali primerjavo med staro in novo verzijo PowerPointa?

PowerPoint for Mac 2008 vs Keynote ’09

PowerPoint | 17:44

picture-32.pngpicture-7.png

Opomba: V tem članku sem primerjal PowerPoint za Mace 2008 (PPT 2008) in Keynote 2009 (KN 2009). Ker je zunaj že  PowerPoint for Mac 2011, sem ga odstranil.

Primerjavo  med  PPT 2011 in Keynote 2009 lahko preberete tukaj.

Če pa vas vseeno zanima primerjava med PPT 2008 in KN 2009 mi pišite in poslal vam bom članek.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Keynote ’09

PowerPoint | 19:29

picture-7.pngKaj je novega v Keynote ’09?

.

Nove animacije, nove oblike prehodov med prosojnicami in nove teme podlag me ne ganejo preveč, ker zgolj gradijo na vtisu imenitnosti. Sem pristaš preprostosti – zen predstavitev.

.

Izboljšani  Izbirnik tem in podlag  bo olajšal delo tistim ki imajo radi že pripravljene podlage – ko greš z miško čez naslovno temo, se ti pokažejo različne oblike podlag znotraj naslovne teme (ni potrebno odpirat naslovne teme). Podobno deluje izbirnik tem v Pages ’09.

Nova je možnost daljinskega upravljanja Keynote z iPhone ali iPod touch preko Wi-Fi (opomba, ki je nastala naknadno: s popravki je Apple omogočil tudi pri KN ’08, vendar samo z OS Leopard ali Snow Leopard). Telefon (ali predvajalnik) prikazuje v ležečem položaju Predstaviteljev zaslon (s trenutno prosojnico in naslednjo), v pokončnem položaju pa prikazuje trenutno prosojnico in predstaviteljeve zapiske (kliknite na sliko, če bi jo radi videli povečano).

iphone_l.gif

ipod_p.gif

.

.

.

.

Tu lahko preberete o možnostih upravljanja Keynote z iPhone ali iPod Touch..

Zame prinaša najpomembnejše izboljšave Predstaviteljev zaslon. Pomembna novost je grafičen prikaz števila animacij na prosojnici. Pod sliko trenutne prosojnice se prikaže piko za vsako animacijo – predstavitelj sedaj  ve, kolikokrat bo še moral klikniti do konca vseh animacij. Večje so tudi oznake (številke) prosojnic. Na majhnem zaslonu prenosnika so bolj vidne. Predstavitelj sedaj s tipko “0” (nič) prikliče 7 prosojnic – v prejšnji verziji le 3. Boljše se mi zdi tudi da se sedaj prosojnice pokažejo na vrhu ekrana in ne na dnu – pa še večje so. Kliknite na sliki za povečavo. p_zaslon2.gif

p_zaslon1.gif

.

.

.

.

.

.

Moje tri želje za bodoče verzije: :

 1. Po pritisku na tipko “B” ali na ustrezno tipko na daljincu, ki omogoča zatemnitev prikaza, naj obstajata dve možnosti: ali ponovni pritisk na isto tipko (odtemnitev zatemnjene prosojnice) ali pomik na naslednjo prosojnico brez ponovnega prikaza zatemnjene.
 2. Predstaviteljev zaslonu naj (v realnem času) prikaže, kaj se dogaja na platnu. Rdeč rdeč indikator, ki opozarja, da se na platnu odvija animacija in pike (glej zgornji sliki) so premalo.
 3. Predhodno predvajana prosojnica z animacijami, naj se ob ponovnem predvajanju, prikaže v celoti (brez animacij). Pojasnilo: Včasih se je potrebno vrniti na že prej predstavljeno prosojnico. Če ta prosojnica vsebuje animacije, bo potrebno ponoviti celoten proces odvijanja vseh animacij. To je zamudno in moteče. PowerPoint si zapomni, da se je proces enkrat že odvil in domneva, da se zdaj želite le sklicevati na prosojnico, Keynote pa ne. V tem letu, kar uporabljam Keynote, sem se prilagodil zmožnostim programa in uporabljam zelo malo prosojnic z animacijami (raje kompleksno prosojnico razdelim na več prosojnic in animiram prehode med njimi). S tem se zelo poveča število prosojnic, kar oteži iskanje želene prosojnice v predstavitvi (če ne poznam njene zaporedne številke). Včasih pa se težko izognem kompleksni prosojnici z animacijami. če predvidevam, da jo bom uporabljal za kasnejšo referenco, jo podvojim  in izklopim vse animacije na njej. V nadaljevanju se sklicujem nanjo.

Ste že videli tole?

naslovnica.jpg. Več o priročniku

Zakaj uporabljam Keynote ’09?

PowerPoint | 08:05

Članek je nastal 02. 06.2008, popravil sem ga 15.02.2010 (namesto KN ’08 – KN ’09) in 2.2.2011 (testiranje PPT 2011)

Prejšnji članek: primerjava Keynote 2009 in PowerPoint for Mac 2008 med predstavitvijo.

Opomba: V tem članku primerjam Keynote 2009 (KN 2009) s PowerPointom za Mace 2008 (PPT 2008). Ta članek bo kmalu zastarel, saj je zunaj že PowerPoint for Mac 2011. Nekaj časa ga bom vseeno še pustil tu, saj bodo nekateri še naprej uporabljali staro verzijo.

—————————

.

picture-7.pngpicture-32.png

Oba programa omogočata podobne dejavnosti: oblikovanje prosojnic z besedili, tabelami, grafi, slikami in drugimi multimedijskimi sestavnimi deli. Oba omogočata, da si prirediš obliko prosojnic, urediš prosojnice v prezentacijo (Slide show). Z obema lahko tudi natisneš prezentacijo v obliki gradiva.

.
Nekajkrat sem začel pisati primerjavo z vidika oblikovanja računalniških predstavitev, pa sem vsakič znova ugotavljal, da imata oba programa svoje prednosti in svoje pomanjkljivosti. Pri obeh se navadiš upoštevati prednosti in pomanjkljivosti.

Razlike lahko poiščete na spletu – spodnji članki so mi najljubši.

Ta video na YouTube prikazuje česa je zmožen Keynote: http://www.youtube.com/watch?v=bPxwFi_dH3U&feature=related

.

primerjavi KN in PPT med predstavitvijo ugotavljam, da je PPT za predvajanje bistveno boljši (boljši uporabnikov ekran, vračanje na že predstavljeno prosojnico brez animacij, začenjanje z zatemnjenega ekrana ipd.). Potemtakem bi bila logična izbira PPT. Toda jaz uporabljam KN! Zakaj sem pripravljen plačati nevšečnosti? V nadaljevanju si lahko preberete 5 glavnih razlogov.

……………………………

Prvič – probleme prehoda na Mac OS bolje rešujejo Applovi programi. KN brez težav pretvori računalniške predstavitve, ki sem jih izdelal s PPT na Windows platformi. PPT ima težave z grafičnimi sestavinami prosojnic in je potrebno večino prosojnic popravljati. Nekaterih grafik PPT ne zna pretvoriti in jih na prosojnicah ni videti. Da mi ne bi bilo potrebno popravljati že narejene predstavitve, sem jih raje odpiral in prikazoval s KN. Seveda je bilo potrebno tudi v KN popravljati prosojnice in prehode med njimi, vendar je bilo dela vseeno manj, kot da bi iskal manjkajoče slike v PPT.  Tako se je začelo. Ker nisem želel imeti dveh vrst predstavitev, sem tudi nove začel oblikovati s KN. Tako sem se na KN navadil in ga vzljubil. Nove računalniške predstavitve sedaj oblikujem drugače, zato me tudi omejitve uporabnikovega zaslona ne motijo (pre)več. Še najbolj pogrešam možnost iskanja želene prosojnice pri zatemnjenem zaslonu in možnost začenjanja nove prosojnice z zatemnjenega zaslona.

…………………………….
Drugič – video posnetke, ki jih prikazujem med predstavitvijo, lahko v KN zaustavim, previjem nazaj/naprej. Applov daljinec je odličen pomočnik, saj lahko upravljam video posnetke tudi, ko sem oddaljen od računalnika. Pri PPT se videoposnetkov med samo predstavitvijo ne da zaustaviti ali jih previjati in jih je potrebno najprej razrezati na manjče dele s programom za obdelavo videa.

…………………………….
Tretjič – KN ima bolj enostaven in bolj pregleden uporabniški vmesnik za obdelavo sestavin prosojnice. Na slikah spodaj vidite oba vmesnika.

Na sliki 1 so odprte vse funkcije KN Inspectorja.  Če kliknete na sliko, si lahko ogledate podrobnosti. Želim si, da bi naslednja verzija KN imela možnost, da vsako od teh oken ostane odprto. Najbolj pomembno se mi zdi, da bi lahko bila sočasno odprta okna Build Inspector, Graphic Inspector in Metrics Inspector.

kn_inspector.gif

Slika 1

Slika 2 prikazuje vse funkcije PPT-jevega Toolboxa. Formatting Palette ima vse možnosti zaprte (na sliki 3 ima nekatere odprte).

ppt_toolbox.gif

Slika 2

Spodaj je PPTfM-jev Formatting Palette. Odprte so le nekatere možnosti in če želim odpreti vse, je moj 21 inčni monitor premajhen za njihov prikaz. Kliknite na sliko in videli boste koliko prostora vzame. Saj večinoma ne potrebujemo vseh, vendar me moti nenehno odpiranje in zapiranje. KN Inspector je veliko bolj pregleden, čeprav verjamem, da bi se s pogosto rabo navadil tudi na PPTž-jev ToolBox. Tako kot sem se navadil na Word-ovega.

ppt_okno.png

Slika 3

Tudi določanje lastnosti sestavin prosojnice je pri KN bolj enostavno. Spodaj sta okni za dodajanje animacij: levo KN (slika 4), desno PPTfM (slika 5). Kliknite za večjo sliko…

knanimac.pngpptanimac.png

Slika 4 � � � � � � Slika 5

Res pa je, da ima PowerPoint for Mac veliko več možnosti za oblikovanje sestavin prosojnice. Z leti rabe računalniških predstavitev sem ugotovil, da so najboljše enostavne rešitve, zato večine od številnih možnosti sploh ne pogrešam.

.

…………………………….

.
Četrtič – v KN animacije in prehodi med prosojnicami potekajo lepše in bolj  gladko. Čeprav to ne bi smelo biti odločilno, moji “tehtnica” in “devica” v ascendentu tu pogosto pretehtata. KN ima tudi nekaj prehodov med prosojnicami (Transition), ki jih PPT nima. Magic Move recimo, omogoča iluzijo navideznega gibanja. Zlasti je uporaben pri prikazu panoramskih posnetkov.

 

…………………………….

Petič – moj hobi je fotografija in pogosto delam računalniške predstavitve svojih fotografij. Pri PPT  lahko vstavljam le posamične fotografije, pri KN pa označim vse fotografije, ki jih želim uporabiti in jih (vse naenkrat)  povlečem v KN. KN za vsako fotografijo avtomatično ustvari svojo prosojnico in fotografijam zmanjša velikost. Prav zabavno enostavno! Užitek!


.
.

————–

ppt_images.pngEna največjih prednosti PPT pred KN je knjižnica slik (Clip Art Images). Slik je “samo” 319, vendar zadoščajo za osnovno vizualizacijo. Pri KN si pomagam tudi z njimi, predvsem pa s kupljenimi slikami zbirkami, kot so Art Explosion in predpotopno Corel Mega Gallery (tu je novejša zbirka)

.

.

.

.

.

Ali ste že prebrali primerjavo med PPT 2008 in PPT 2011?
Ali ste že prebrali primerjavo med PPT 2011 in Keynote 2009?

seminarji in delavnice za vodenje, delo s strankami, nastopanje in poučevanje
Tangens | Tbilisijska 116 | SI 1000 Ljubljana | info@tangens.si | (01) 423-01-94 | 041-621-689 | Oblikovano z ljubeznijo | © Tangens, d.o.o.

Opozorilo: piškotek na delu! Prejeli ste varnega in koristnega. O piškotku. Navodilo za izbris.

Na vrh strani