usposabljanja, spopolnjevanja in coaching za večjo učinkovitost
Leadership
Leadership

Leadership

Management in leadership

Angleško govoreči ljudje ločijo med obema. Številni poskusi prevajanja obeh terminov v slovenščino so bili neuspešni, zato se je uveljavila praksa rabe angleških terminov, oziroma njunih poslovenjenih uzrazov: menedžment in lideršip.

Stephen R. Covey (glej 7 navad …) opisuje razliko med njima na preprost način: leadership se ukvarja s smerjo, management pa s hitrostjo, koordinacijo, logistiko in gibanjem v to smer. Za Coveya je management planiranje, organiziranje in kontroliranje, leadership pa vodenje ljudi v pravo smer.

Slovenci imamo težave z ločevanjem managementa in leadershipa. Najpogosteje uporabljamo za oboje skupen izraz: vodenje. Poleg vodenja boste našli tudi vodstvo in voditeljstvo, vse tri pa so glagolniki od termina voditi. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je razlaga termina vodenje zelo podobna leadershipu. V praksi pa se slovenski vodja pogosteje obnaša kot manager – planira, organizira in kontrolira delo, za delo z ljudmi pa mu zmanjka volje, znanja ali obojega. To je svojevrsten paradoks, ki ima sociološke, psihološke in filozofske korenine. 

Tudi vidni slovenski strokovnjaki niso povsem jasni s terminološkimi pojasnili. Dr. Stane Možina govori o dveh oblikah vodenja (glej Management). Po njegovem obstajata:

  • vodenje kot Management (za zagotovitev ciljev organizacije) in
  • vodenje kot Leading (vplivanje na vedenje posameznika ali skupine).

Management pa definira kot planiranje, organiziranje, vodenje in kontroliranje dela, ki ga opravljajo zaposleni v neki organizaciji za dosego postavljenih ciljev. Manager (po Možini) usmerja človeške in materialne vire ter vodi delo oddelka ali organizacije.

Ko uporabljam termin vodenje, imam v mislih leadership – torej v smislu vodenja ljudi v pravo smer, za razliko od upravljanja, ki je osredotočeno na procese.

Učinkovit vodja počne oboje: vodi in upravlja.