usposabljanja, spopolnjevanja in coaching za večjo učinkovitost
Mentorstvo v sodobni organizaciji
Mentorstvo v sodobni organizaciji

Mentorstvo v sodobni organizaciji

V sodobnih organizacijah so pritiski na vse zaposlene tako veliki, da je rešitev pogosto  v preoblikovanju v »učečo se organizacijo«. Mentorstvo je del orodij, ki jih uporablja »učeča se organizacija«, da bi omogočila hitrejše širjenje znanj in spretnosti med sodelavci.

Mentor je oseba, ki ima znanje, izkušnje in spretnosti ter je pripravljena prevzeti odgovornost za mentorski odnos s sodelavcem (mentorirancem), ki potrebuje takšna znanja, izkušnje in spretnosti. V procesu učinkovitega mentorstva se med mentorjem in sodelavcem (mentorirancem) razvije partnerski odnos, saj oba rasteta in pridobivata.

Mentor in sodelavec (mentoriranec) skleneta Dogovor o mentorstvu in sooblikujeta Akcijski načrt mentorstva, ki jima služita kot osnova sodelovanja.

Mentorstvo ni nadomestilo za druge vrste usposabljanj in spopolnjevanj, ki jih sodelavec (mentoriranec) potrebuje. Mentor lahko predlaga sodelavcu (mentorirancu), da se udeleži tudi usposabljanj, ki mu bodo olajšala ali pospešila uresničitev ciljev; vendar odgovornost za sodelavca (mentoriranca) ostane mentorju.

Mentorstvo se zaključi z Oceno mentorstva, ki jo izpolnita oba partnerja.

Pogoji uspešnega mentorstva

Na strani mentorja so najpomembnejši:

  • prostovoljnost,
  • veščine komuniciranja (poslušanje, pojasnjevanje, dajanje vrnitvenih sporočil),
  • veščine vodenja (diagnosticiranje, prilagodljivost, dogovarjanje),
  • upoštevanje razlik med ljudmi  in zavedanje vrednosti teh razlik.

Na strani mentoriranca so najpomembnejši:

  • ambicioznost,
  • učljivost,
  • pripravljenost prevzeti odgovornost za svoj napredek,
  • pripravljenost sprejeti in pretehtati vrnitvena sporočila (feeedback), ki so lahko tudi neprijetna.

Ali je možno mentorstvo na daljavo?

Seveda je – podobno, kot je možen Coaching na daljavo. Preberite več …

Kako do uspešnega mentorstva?

Pokličite nas ali nam pišite in poslali vam bomo program usposabljanja in spopolnjevanje v klasični obliki in na daljavo ter ponudbo.

Izvajamo od štiriurnih seminarjev do večdnevnih treningov. Oglejte si primer 16-urnega programa usposabljanja mentorjev v živo. V letu 2021 smo ga izpeljali tudi na daljavo – v štirih štiriurnih modulih.

Za klic pritisnite: 041-621-689