Vodenje z učinkovito komunikacijo

Besedila | 08:09

.
Najpomembnejša orodja vsakega vodje so veščine komuniciranja

Vodja opravlja vse svoje delo na sestankih. S posamezniki in s skupinami¹↓. Pri tem uporablja različne  komunikacijske veščine. Katere? To je odvisno od njegove miselnosti.

.

Obracanje__piramide_tangensObrnimo piramido
.
Klasična organizacija deluje v izraziti hierarhiji (piramidi). Ve se kdo je šef in ostali čakajo na navodila. Posledici takšne hierarhije sta počasnost in togost.

Sodobna organizacija je hitra in prilagodljiva. Hitrost in prilagodljivost sta možni, če je hierarhija (piramida) zelo ploska. Trend sodobne organizacije gre v smer oblikovanja opolnomočenih timov, ki se samostojno odločajo v okviru svojih pooblastil.

Pogoj sodobne organizacije je sprememba miselnosti vodij in vseh zaposlenih:

 • sprememba miselnosti vodij – od “razdeli naloge in nadziraj” k “delegiraj, opolnomoči in motiviraj”;
 • sprememba miselnosti vseh zaposlenih – od “čakam na navodila” k “jaz odgovarjam, sem proaktiven“.

UK_vodenje_tangensZato učinkovit vodja obrne piramido in začne podpirati svoje ljudi v njihovih prizadevanjih.
.
Moto sodobnega vodje je:
“pomagam sodelavcem, da bodo sami reševali težave, do katerih prihaja med njihovim delom.”
.
Pri tem je ključna uporaba situacijskega vodenja in zavezovanje komunikacijske pentlje.
.

Naši programi za učinkovito vodenje:

 • Situacijsko vodenje Ogled
 • Organiziranje dela Ogled
 • Motivacija in motiviranje Ogled
 • Motivacija za ustvarjalno delo Ogled
 • Uvajanje sprememb Ogled
 • Obvladovanje konfliktnih situacij Ogled
 • Vodenje v težavnih situacijah Ogled
 • Vodenje sestankov Ogled
 • Vodenje tima Ogled
 • Usposabljanje vodij projektov  Ogled
 • Vodenje letnega pogovora Ogled

 
¹↑ Tudi samostojno odločanje je neke vrste sestanek. Med odločanjem se pogovarjamo sami s sabo: Kaj naj storim? Kaj še? Kakšne bodo posledice? Kaj je potrebno pri tem upoštevati? Kaj mi o tem govori srce? Kaj bi naredil Janez?

seminarji in delavnice za vodenje, delo s strankami, nastopanje in poučevanje
Tangens | Tbilisijska 116 | SI 1000 Ljubljana | info@tangens.si | (01) 423-01-94 | 041-621-689 | Oblikovano z ljubeznijo | © Tangens, d.o.o.

Opozorilo: piškotek na delu! Prejeli ste varnega in koristnega. O piškotku. Navodilo za izbris.

Na vrh strani