usposabljanja, spopolnjevanja in coaching za večjo učinkovitost
Učinkovita komunikacija med sodelovanjem
Učinkovita komunikacija med sodelovanjem

Učinkovita komunikacija med sodelovanjem

UK_sodelovanje_600x468Spremembe v načinu dela

Klasična organizacija deluje v izraziti hierarhiji (piramidi). Ve se, kdo je šef in podrejeni čakajo na navodila. Posledici takšne hierarhije sta počasnost in togost.

Sodobna organizacija je hitra in prilagodljiva. Sodobna organizacija temelji na opolnomočenih timih, ki se samostojno odločajo v okviru svojih pooblastil.

Pri tem je pomembno sodelovanje. Vsak posameznik ima različne sposobnosti. Ko posamezniki znajo in hočejo sodelovati, pride do sinergije. Kar pomeni, da 1+1 ni 2 ampak vsaj 3.

Na uspeh sodelovanja zelo vpliva komunikacija. Tako vodij, kot pri članov tima.

V naših programih si lahko razvijete vse ključne veščine komuniciranja – tudi zavezovanje komunikacijske pentlje.

 

Priporočamo:

  • Sodelovanje in timsko delo
  • Usposabljanje vodij projektov s področja timskega dela
  • Vodenje sestankov
  • Kako še bolje sodelovati s svojim šefom
  • Medosebni odnosi na delovnem mestu.