usposabljanja, spopolnjevanja in coaching za večjo učinkovitost
Predstavitev s samodejnim vračanjem na začetek
Predstavitev s samodejnim vračanjem na začetek

Predstavitev s samodejnim vračanjem na začetek

Članek je namenjen kupcem e-priročnika .

  1. Najprej oblikujemo celotno računalniško predstavitev.
  2. Nato oblikujemo začetno prosojnico, ki bo vsebovala možnosti izbire – imenujemo je naprimer “Start”. Recimo, da bo začetna prosojnica omogočala pet možnosti: Ena, Dve, Tri, Štiri in Pet. Najlažje to storimo, če na prosojnico vstavimo ograde z besedili (Insert Text Box) v katere vpišemo posamezne izbire. Klik na posamezno izbiro (recimo na Tri), bo omogočal skok na točno določen sklop predstavitve. Po ogledu vseh prosojnic izbranega sklopa se bomo vrnili nazaj na začetno prosojnico z možnostmi izbire (“Start”).
  3. Zdaj posamezne sklope predstavitve označimo kot Predstavitve po meri (Custom Shows). To nam omogoča ukaz v meniju Diaprojekcija/Diaprojekcija po meri/Nova (Slide Show/Custom Shows/New). Ko se nam prikaže pogovorno okno Določitev diaprojekcije po meri (Define Custom Show), poimenujemo diaprojekcijo z enim od imen, ki jih vsebuje začetna prosojnica (“Start”) – recimo “Ena”. V levem stolpcu izberemo prosojnice, ki bodo sestavljale diaprojekcijo po meri in jih z gumbom Dodaj >> (Add>>) prenesemo v desni stolpec. Pri starejših verzijah PowerPointa dodamo na konec  sklopa prosojnic še prosojnico “Start”, kar bo omogočilo vrnitev na osnovno prosojnico (glej 6. korak).
  4. Postopek (poimenovanje diaprojekcije po meri, izbira prosojnic, ki bodo sestavljale diaprojekcijo po meri, njihov prenos v desni stolpec in dodajanje prosojnice “Start” na konec diaprojekcije po meri) ponovimo za vse predstavitve po meri.
  5. Po koncu tega dela imamo v seznamu Diaprojekcij (Custom Shows) toliko predstavitev po meri, kolikor je izbir na začetni prosojnici “Start”. V našem primeru pet (Ena, Dve, Tri, Štiri in Pet).
  6. Naslednji korak je izdelava povezav z začetne prosojnice “Start” na posamezne diaprojekcije po meri. Na začetni prosojnici “Start” označimo prvo izbiro (besedilo se obarva, okrog ograde z imenom prve izbire se pojavijo oznake, ki nakazujejo, da je označena. Potem kliknemo na meni Vstavljanje/Hiperpovezava. Pod Povezava kliknemo Mesto v tem dokumentu in označimo, naj pomeni klik z miško hiperpovezavo na diaprojekcijo po meri na katero želimo “skočiti” – recimo “Ena”. Novejše verzije Microsoft PowerPointa ponujajo še potrditveno polje Pokaži in vrni  (Show in return) na osnovno prosojnico “Start”. V tem primeru vam ne bi bilo potrebno dodajati na konec vsake predstavitve po meri še prosojnico “Start” (glej 3. korak).
  7. 6. in 7. korak ponovimo za vse možnosti izbire z osnovne prosojnice.