usposabljanja, spopolnjevanja in coaching za večjo učinkovitost
Keynote Remote SLO
Keynote Remote SLO

Keynote Remote SLO

Predhodna ?lanka:

————-

Keynote Remotekrlogo.png

Uradna predstavitev

Povezava ra?unalnika in iPhone je zelo preprosta. V Keynote nastavitvah na ra?unalniku izberete Remote in odkljukate Enable . Na iPhone poenete Keynote Remote (v nadaljevanju KR) in napravi sta povezani.
slika01.jpg

KR je zelo skromen v nastavitvah. Omogo?a samo nastavitve lege Predstaviteljevega zaslona (lee?a ali pokon?na lega) in vklju?itev prikaza Predstaviteljevih zapiskov.
krsettingsp.PNG

Predstaviteljev zaslon prikazuje samo taken prikaz.
krlezece.PNG
.

Tudi, ?e imate na ra?unalniku prikazano druga?no razporeditev, KR na iPhonu ohranja svojega. Poleg trenutne in naslednje prosojnice, je v orodni vrstici je e majhna ura (trenuten ?asa) in tevilka prosojnice od vseh monih. Moti zelo majhen prikaz ure. Namesto indikatorja pripravljenosti se v zgornjem desnem vogalu vrti majhen krogec, ko se na platnu odvijajo u?inki.
Prikaz naslednje ali prejnje prosojnice omogo?a poteg s prstom po zaslonu iPhone, vendar je potrebna precejnja natan?nost. V portretnem na?inu je premikanje laje.
Med predvajanjem predstavitve je mono z gumbom Options priklicati izbirni meni, ki omogo?a skok na za?etno prosojnico, konec predvajanja in priklic menija Settings, kjer lahko izberemo spremembo lege Predstaviteljevega zaslona (lee?a ali pokon?na lega)
krsettingsl.PNG
.

Tako izgleda videz Predstaviteljevega zaslona v pokon?nem poloaju. Zapiski se prikaejo samo takrat, ko jih prosojnica vsebuje.
slika02.jpg

Koristna lastnost: ?e s prstom previdno povle?ete prosojnico na levo in jo ves ?as drite s prstom, boste lahko “pokukali” katera je naslednja prosojnica ali naslednja animacija. ?e jo previdno “vrnete” nazaj, bo slika na platnu ostala nespremenjena. pri tem je potrebno biti resni?no previden, ker lahko hitro uide na eno ali na drugo stran. Bolje, da tega ne delate, ko imate tremo in vam prst drgeta. V zadnjih dveh vrsticah Predstaviteljeve beleke lahko vidite, kako si v?asih lahko pomagamo da napiemo, kaj bo na naslednji prosojnici. Vendar to samo v primeru, ?e ne bomo spremnjali vrstnega reda prosojnic ali pa jih brisali.

kr_kukamkajsledi.PNG

——-

Sklep

  • Hvalim: enostavnost vzpostavitve zveze Keynote in iPhone, prikaz slike prosojnice v pokon?nem poloaju iPhone; monost “preverjanja” katera bo naslednja prosojnica, ko je iPhone v pokon?nem poloaju.
  • elim si: ve? monosti upravljanja predstavitve – vsaj tipko za zatemnitev glavnega zaslona (kae, da Apple misli, da te funkcije ne potrebujemo, saj je nima tudi njihov RF daljinski upravljalec Apple Remote) in monost iskanja elene prosojnice; avtomati?no preklapljanje med portretnim in lee?im prikazom Predstaviteljevega zaslona.